Biuletyn Informacyjny nr 4 Stowarzyszenia Hubalowa Rodzina

Szanowna Hubalowa Rodzino ! Za nami kolejny rok wytężonej pracy. Od momentu, kiedy w kwietniu 2019 r. postanowiliśmy rozpocząć działalność jako Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” mija już 2,5 roku. Nasza działalność przypadła na bardzo trudny okres, bowiem od dwóch lat panuje w kraju pandemia koronawirusa co spowodowało (i nadal powoduje), że realizacja wszystkich założonych planów nie jest do końca możliwa. Mimo tych ograniczeń i rygorów sanitarnych działaliśmy dość intensywnie, starając się zrealizować najważniejsze plany. Wyniki naszych działań przedstawiamy w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego.

Nadanie rondu w Kolonii Zawada imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Kolonia Zawada koło Tomaszowa Mazowieckiego to dla Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” bardzo ważne miejsce. Tu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia a wiosną 2020 r. powstała aleja dębów nazwana Aleją Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. To miejsce traktujemy jako siedzibę Stowarzyszenia i planujemy by w przyszłości Kolonia Zawada stała się miejscem edukacyjnych spotkań młodzieży i wszystkich osób zainteresowanych historia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i jego żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. W związku z powyższym, w 2020 r. skierowaliśmy wniosek do Wójta Gminy Tomaszów Maz. w sprawie nadania rondu w Kolonii Zawada koło Tomaszowa Maz. imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Na ostatniej sesji Rady Gminy Tomaszów Maz. w grudniu 2020 r. została przyjęta uchwała nr XXXV/203/20, która nadaje rondu w Kolonii Zawada imię mjr „Hubala”. Jako pomysłodawcy a zarazem wnioskodawcy tego działania jesteśmy wdzięczni Radzie Gminy Tomaszów Maz., że zechciała przychylić się do naszego wniosku i na zakończenie „Roku Hubala” podjęła tak ważną dla naszego Stowarzyszenia uchwałę. Obchody 80. rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” zamykamy zatem trwałym elementem, który będzie przez kolejne lata upamiętniał tego niezłomnego żołnierza. Oficjalne uroczystości nadania rondu imienia „Hubala” w Kolonii Zawada zostaną zorganizowane w czasie, kiedy będzie można organizować spotkania w większym gronie.

„Dzień Pamięci” o mjr Henryku Dobrzańskim „Hubalu” Anielin, 30.04.2021 r.

W piątek 30 kwietnia 2021 r. w 81. rocznicę śmierci majora Dobrzańskiego przy szańcu majora Hubala w Anielinie koło Opoczna oddano hołd legendarnemu dowódcy Oddziału Wydzielonego WP i Jego żołnierzom. Mimo, że nie były to oficjalne uroczystości które odwołano z powodu panującej pandemii, na szaniec Hubala przybyło wiele osób chcących uczcić pamięć Hubala i Hubalczyków. Te uroczystości ze względu na epidemie odbywają się w trybie sanitarnym. Nie były wysyłane żadne zaproszenia do oficjalnych delegacji. W tym roku – tak jak na to pozwalają warunki – chcemy uczcić mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i jego żołnierzy – mówił Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w bazylice Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie. W homilii którą wygłosił ks. Jerzy Cedrowski - superior Zgromadzenie ks. Filipinów odwołał się do ideałów, które przyświecały Hubalowi i zaapelował o ich kultywowanie. Po mszy wszyscy udali się pod szaniec majora Hubala w Anielinie, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Dariusz Klimczak, Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski – posłowie na Sejm RP, Tomasz Łuczkowski – z-ca Burmistrza Opoczna, samorządowcy z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz radni gminni, a także przedstawiciele służb mundurowych, szkół, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z prezesem Andrzejem Dyszyńskim. Delegacja Stowarzyszenia w składzie: Michał Michalak, płk Maciej Kopycki, Zbigniew Janas, Jan Pająk, ppłk Kazimierz Borkowski, Adam Kosiński, Jan Śnioszek i Włodzimierz Kolasiński złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. Znicze zapalono również pod Ścianą Pamięci „Hubalczycy 1939-1940”.

W godzinach popołudniowych, hołd majorowi Hubalowi i Hubalczykom przy szańcu w Anielinie, oddał również Jan Józef Kasprzyk - Prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy szef urzędu ds. kombatantów mówił: Jego słowa „Broni nie złoże. Munduru nie zdejmę” były najpiękniejszym, choć tak boleśnie w tym miejscu zakończonym dowodem na to jakie wartości dla majora Dobrzańskiego były najważniejsze. Oddajemy hołd Majorowi i Jego Żołnierzom, którzy jako Oddział Wydzielony Wojska Polskiego świadczyli, że dla Polaków nie ma cenniejszej rzeczy niż niepodległość.

W uroczystym złożeniu kwiatów przez Prezesa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych towarzyszył członek naszego Stowarzyszenia – Robert Dzierzgwa, dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Dobromierzu. To już drugi rok z rzędu, kiedy w Anielinie nie odbywają się oficjalne uroczystości „Dnia Pamięci o mjr Hubalu”, mimo to, przez cały dzień gromadziły się w szańcu delegacje organizacji społecznych, szkół oraz zwykłych ludzi, którzy chcieli oddać cześć bohaterskiemu mjr. Hubalowi.

Medal Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” „Za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr Henryku Dobrzańskim i Jego Żołnierzach”.

W ostatnim okresie działalności Stowarzyszenia, pomocną dłoń i wsparcie w realizacji naszych planów, otrzymaliśmy od wielu instytucji oraz osób, dla których kultywowanie pamięci o mjr Henryku Dobrzańskim „Hubalu” jest działaniem ważnym i bardzo potrzebnym. Żeby tym wszystkim osobom podziękować za zaangażowanie i wkład w szerzenie wiedzy oraz utrwalanie pamięci o mjr „Hubalu”, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zaprojektować i wykonać medal, którym będą honorowane osoby szczególnie zasłużone. Medal na stronie awersu przedstawia logo Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” zaś na stronie rewersu w otoku znajduje się napis MJR HENRYK DOBRZAŃSKI „HUBAL” 1897-1940 oraz „Za zasługi w dziele kultywowania pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim „Hubalu” i żołnierzach oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

W roku 2021 medalami „za zasługi….” zostały uhonorowane poniższe osoby:

1. Franciszek Szmigiel – wójt gminy Tomaszów Maz., za nadanie rondu w Kolonii Zawada imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”;
2. Jacek Ostrowski – Prezes Stada Ogierów w Bogusławicach, za wznowienie konkursu o „Szablę mjr Hubala” i wpisanie go do kalendarza ogólnopolskich zawodów jeździeckich w Bogusławicach;
3. dr Maciej Korkuć - Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, za pomoc w realizacji projektu renowacji nagrobka Marii hr. Lubienieckiej-Dobrzańskiej, Matki mjr „Hubala”;
4. Krzysztof Zdeb – właściciel firmy JUMIZ z Krakowa, za profesjonalne przeprowadzenie prac renowacyjnych grobowca Marii Dobrzańskiej;
5. płk Wiesław Margas - za pomysł i realizację powstania pomnika w Zychach, który upamiętnia pobyt mjr “Hubala” i Jego Żołnierzy w gajówce Jana Barana w październiku 1939 r.

Spotkanie członków „Hubalowej Rodziny” z Tomaszowa Maz. przy Szańcu mjr Hubala w Anielinie, 24.07.2021.

W roku 2021 (z powodu pandemii COVID-19) nie było oficjalnych obchodów „Dnia Pamięci o mjr Hubalu” w Anielinie. W nieoficjalnych obchodach, wzięła udział tylko delegacja Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. Duża część naszych członków (szczególnie z Tomaszowa Maz.) nie była przy szańcu w Anielinie by oddać cześć i pamięć mjr Henrykowi Dobrzańskiemu. Postanowiono zorganizować spotkanie tomaszowskiej grupy i udać się do Anielina. Spotkanie takie miało miejsce 24 lipca br. i pojawiło się na nim 12 członków Stowarzyszenia. W części oficjalnej wszyscy zebrani złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku mjr Hubala, w miejscu Jego śmierci. Zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć mjr Dobrzańskiego i wszystkich Jego żołnierzy z Oddziału Wydzielonego WP. Kwiaty i znicze zostały zapalone również pod Ścianą Pamięci – Hubalczycy 1939-1940, która upamiętnia wszystkich żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego którymi dowodził mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie, podczas którego wspominano jak przebiegały obchody 30 kwietnia przy Szańcu Hubala w Anielinie w latach ubiegłych.

Ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody. Konkurs Grand Prix „O szablę mjr Hubala” Bogusławice 22.08.2021 r.

Rozgrywanie konkursów o szablę mjr Hubala ma swoją wieloletnią tradycję. W latach 90-tych konkursy były rozgrywane na stadionie sportowym w Tomaszowie Mazowieckim przed jednostką wojskową noszącą imię mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala”. Organizatorami konkursów była stadnina ogierów w Bogusławicach, której dyrektorem był Andrzej Osadziński oraz jednostka wojskowa, którą dowodził wówczas płk Maciej Kopycki. Na przestrzeni lat rozegrano około 10 konkursów. Po rozformowaniu jednostki Hubala w Tomaszowie Mazowieckim rozgrywanie konkursów zostało zawieszone. W 2020 r. z inicjatywy Stowarzyszenie “Hubalowa Rodzina” i dużym wsparciu płk Macieja Kopyckiego (jest członkiem naszego Stowarzyszenia) oraz obecnego właściciela Stada Ogierów w Bogusławicach p. Jacka Ostrowskiego reaktywowano konkurs. Po 21 latach (w trybie obostrzeń pandemicznych), na stadionie hippicznym w Bogusławicach, w ramach Memoriału im. Barbary i Andrzeja Osadzińskich, jeden z konkursów został poświęcony mjr Henrykowi Dobrzańskiemu a nagrodą dla najlepszego jeźdźca była replika szabli mjr Hubala. Zostało zawarte porozumienie, że w kolejnych latach podczas zawodów konnych w Bogusławicach jeden z konkursów będzie poświęcony mjr Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” a nagrodą dla zwycięzcy będzie replika szabli. W niedzielę 22.08. br. w ramach obchodów 100-lecia Stada Ogierów w Bogusławicach został rozegrany główny konkurs Grand Prix o szablę majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ufundowaną przez Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”.

Zanim jednak rozpoczął się główny konkurs jeździecki, przedstawiciele Stowarzyszenia uhonorowali Prezesa Stada Ogierów, p. Jacka Ostrowskiego medalem Stowarzyszenia „za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr Henryku Dobrzańskim „Hubalu” i Jego żołnierzach Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego”. Medal wręczył Andrzej Dyszyński dziękując za podjęcie inicjatywy i reaktywowanie konkursu hippicznego o szablę mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Następnie Jerzy Jachimek oczytał list gratulacyjny Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” skierowany do właściciela Stada, p. Jacka Ostrowskiego z okazji 100-lecia Stada Ogierów w Bogusławicach w który czytamy: Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stada Ogierów w Bogusławicach w imieniu własnym oraz wszystkich członków Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla całej załogi stadniny za rzetelną, przepełnioną pasją służbę na rzecz hodowli koni, rekreacji i sportu jeździeckiego.

Podczas spotkania w Bogusławicach, płk Maciej Kopycki podziękował i złożył wyrazy uznania w imieniu Stowarzyszenia p. Franciszkowi Szmiglowi, wójtowi Gminy Tomaszów, za podjęcie uchwały przez Radę Gminy Tomaszów Maz. i nadanie rondu w Kolonii Zawada imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Dyszyński wręczył p. Wójtowi medal „za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr Henryku Dobrzańskim „Hubalu”. Po przeprowadzeniu uroczystości wręczenia medali honorowych dla p. Jacka Ostrowskiego i Wójta Gminy Tomaszów Maz. – p. Franciszka Szmigla rozpoczęły się zawody jeździeckie. Grand Prix zawodów o szablę mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wygrał Piotr Szmytkowski. Drugie miejsce zajął Jakub Kubiak, trzeci był Tomasz Wójtowicz. Nagrodę honorową - replikę szabli oficerskiej wz.1921, ufundowaną przez Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”, wręczyła zwycięzcy konkursu prawnuczka mjr Henryka Dobrzańskiego, Ksenia Sobierajska.

Odsłonięcie grobowca Marii hr. Lubienieckiej-Dobrzańskiej (Matki mjr Hubala) po przeprowadzonych pracach konserwatorskich. Kraków 11.09.2021 r.

Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” na jednym z pierwszych posiedzeń Zarządu podjęło uchwałę by doprowadzić do przywrócenia pierwotnego wyglądu grobowca Marii hr. LubienieckiejDobrzańskiej – Matki mjr H.Dobrzańskiego „Hubala”. Grobowiec wykonany jest z piaskowca i z upływem lat uległ znacznej degradacji i wymagał przeprowadzenia gruntownych prac konserwatorskich. Zwróciliśmy się do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac kamieniarskich przy w/w grobowcu. Prośba nasza została pozytywnie rozpatrzona. Firma kamieniarska JUMIZ z Krakowa, której zleciliśmy przeprowadzenie renowacji nagrobka, przygotowała plan prac renowacyjnych oraz dokonała uzgodnień z konserwatorem zabytków, pod nadzorem którego prace należy przeprowadzić. O sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia zwróciliśmy się z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej. W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzyskaniu pozytywnych opinii, w czerwcu 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem „Hubalowa Rodzina” a Oddziałem IPN w Krakowie, na mocy którego IPN zagwarantowało pokrycie w całości kosztów renowacji nagrobka Marii Dobrzańskiej hr. Lubienieckiej.

W sobotę 11 września 2021 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyła się uroczystość odsłonięcia grobowca Marii hr. LubienieckiejDobrzańskiej matki mjr. Hubala po przeprowadzonych pracach konserwatorskich. Wokół grobu matki majora Dobrzańskiego zebrali się zaproszeni goście, kombatanci, poczty sztandarowe oraz wystawiono wartę honorową. Organizatorami uroczystości było Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina" i Niezależny Światowy Związek Żołnierzy AK Zarząd Główny w Krakowie. Do Krakowa na cmentarz przybył również wnuk majora Hubala Henryk Sobierajski wraz z małżonką Katarzyną oraz Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie dr Maciej Korkuć. Licznie przybyli także członkowie Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” na czele z prezesem Andrzejem Dyszyńskim. Uroczystość poprowadziła Marta Kostka - wice prezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, która przywitała wszystkich przybyłych gości. W dalszej części uroczystości, Łukasz Ksyta autor książki „Major Hubal – historia prawdziwa” przedstawił informacje o Marii Dobrzańskiej (Matce mjr „Hubala”).

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, przyszedł czas na uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego grobowca Marii hr. Lubienieckiej–Dobrzańskiej. Przecięcia białoczerwonej wstęgi przesłaniającej nagrobek dokonali Henryk Sobierajski, dr Maciej Korkuć i Andrzej Dyszyński. Ceremonię poświęcenia grobowca przeprowadzili wspólnie kapelan Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” ks. prałat Henryk Kowaliński i o. Jerzy Pająk, kapelan organizacji kombatanckich i niepodległościowych z Krakowa. W trakcie krótkiego przemówienia wnuk majora Hubala, Henryk Sobierajski dziękował wszystkim za zaangażowanie i podjęcie inicjatywy renowacji grobu jego prababki na którym umieszczona jest tablica poświęcona mjr. Hubalowi. Głos zabrał również przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr Maciej Korkuć, który z uznaniem odniósł się do inicjatywy Stowarzyszenia, zapewniając o wsparciu i pomocy Instytutu Pamięci Narodowej przy kolejnych projektach.

Na zakończenie uroczystości na cmentarzu Rakowickim, Prezes Andrzej Dyszyński podziękował wszystkim zebranym za udział w uroczystości i wręczył medale i dyplomy osobom, które najbardziej przyczyniły się do sukcesu tego projektu. Medale „za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr Henryku Dobrzańskim „Hubalu” otrzymali: dyrektor Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, dr Maciej Korkuć oraz właściciel firmy JUMIZ, p. Krzysztof Zdeb, który przeprowadził renowację nagrobka nie pobierając za wykonane prace wynagrodzenia. Wraz z medalami zostały wręczone dyplomy podziękowania. Dyplom podziękowania został wręczony również p. Małgorzacie Koszarek z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, która z wielkim zaangażowaniem pomogła przygotować uroczystość odsłonięcia grobowca. Po zakończeniu uroczystości przy grobowcu Marii Dobrzańskiej, uczestnicy spotkania udali się do znajdującego się nieopodal grobu dziadków majora Hubala, Henryka Dobrzańskiego i Leonii hr. Potockiej. Pod pomnikiem zapalono znicze i odmówiono modlitwę. Ostatnim punktem programu uroczystości w Krakowie, było zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej ze szczególnym uwzględnieniem tej części ekspozycji dotyczącej mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Jego żołnierzy. Członkowie Stowarzyszenia mogli zobaczyć eksponowane oryginały dziennika bojowego Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego oraz pamiątki po współpracowniku oddziału kpt. Józefie Wyrwie „Furgalskim”. W trakcie wizyty w Muzeum, odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia, podczas którego wnuk mjr „Hubala” p. Henryk Sobierajski odebrał przyznany w 2019 r. dyplom honorowego członka Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”.

Uroczystości w rocznicę pobytu mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” w gajówce Zychy, 24.10.2021 r.

W niedzielę 24 października br. w Zychach odbyły się patriotyczne uroczystości upamiętniające rocznicę pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i jego żołnierzy w gajówce Jana Barana. Wydarzenia jakie mały miejsce w październiku 1939 roku Zychach, na trwałe wpisały się w historię działalności mjr. Hubala i Jego żołnierzy. Podczas postoju w gajówce Zychy, gajowego Jana Barana, w dniach 24 - 30 października 1939 r. mjr Dobrzański przystąpił do budowy organizacji konspiracyjnej, której nadał nazwę Okręg Bojowy Kielce. Myśl utworzenia Okręgu Bojowego Kielce towarzyszyła mu już od momentu podjęcia decyzji pozostania w kraju i nie przechodzenia za granicę. Swoje pomysły Hubal uzgadniał wraz z kpt. Kalenkiewiczem i por. Karpińskim, którzy również mieli swój wkład w opracowaniu założeń Okręgu Bojowego Kielce. Dokumenty przepisane zostały później na maszynie przez kpr. Wiktora Maruszewskiego, który pełnił w oddziale funkcję kancelisty. W Zychach major Hubal przyjął do oddziału pierwszych ochotników a wśród nich jedyną kobietę, mieszkankę pobliskiej wsi Cisy, Mariannę Cel ps. „Tereska”. Cała organizacja jak i Oddział Wydzielony WP były tworzone przez mjr. Henryka Dobrzańskiego z myślą o podjęciu działań na szeroką skalę w momencie rozpoczęcia ofensywy na Zachodzie, czego powszechnie spodziewano się wiosną 1940 roku. Swoją działalność mjr Dobrzański uważał za ciągłość walki zbrojnej prowadzonej od września 1939 roku, dlatego też powtarzał swoim żołnierzom „będziemy pomostem między wrześniem a wiosną”. Hubal wiążąc duże nadzieje z nadejściem wiosny, która miała przynieść możliwość podjęcia działania na szerszą skalę, był zdania, iż należy przeciwstawić się czynnie poczynaniom okupanta.

W uroczystości wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek, licznie zgromadzeni mieszkańcy gmin z wiceburmistrzem miasta i gminy Radoszyce, Grzegorzem Pakułą, uczniowie wraz ze sztandarami ze Szkoły Podstawowej w Kłucku, Dobromierzu i Miedzierzy noszące imię majora Hubala, poczty sztandarowe organizacji społecznych i kombatanckich oraz zaproszeni goście. Na uroczystości do Zychów przybyła również delegacja członków Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" z prezes Andrzejem Dyszyńskim i kapelanem Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, ks. prałatem Henrykiem Kowalińskim na czele. Byli również: płk Wiesław Margas (współorganizator uroczystości), ppłk Kazimierz Borkowski, Jan Śnioszek, Michał Michalak z małżonką, Elżbieta Woźniak z mężem Stanisławem, Beata i Jacek Kiełbusowie oraz Robert Dzierzgwa. Na początku uroczystości głos zabrał gospodarz gminy, wiceburmistrz Grzegorz Pakuła, następnie przemawiała Agata Wojtyszek, poseł na Sejm RP. W dalszej części spotkania, wnuk gajowego Jana Barana, pułkownik Wiesław Margas, przedstawił w swoim wystąpieniu faktu i mity dotyczących wciąż nieznanego miejsca pochówku majora „Hubala”. Po zakończeniu przemówień, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kłucku zaprezentowały program słownomuzyczny poświecony pamięci mjr „Hubala” i Jego żołnierzy.

Na zakończenie uroczystości w Zychach, delegacje przybyłych organizacji złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Ostatnim akcentem spotkania w Zychach było wręczenie płk Wiesławowi Margasowi medalu za zasługi oraz legitymacji członkom Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z Radoszyc. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" płk Wiesław Margas został wyróżniony medalem za zasługi w kultywowaniu pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim “Hubalu” i Jego Żołnierzach. Płk Margas był pomysłodawcą i współtwórcą powstania w Zychach w 2014 r. pomnika, który upamiętnia pobyt “Hubala” i Jego Żołnierzy w gajówce Jana Barana w Zychach w październiku 1939 r. oraz mieszkańców wsi, którzy udzielili schronienia i pomocy przybyłym żołnierzom. W trakcie uroczystości w Zychach dokonano również wręczenia legitymacji i odznak członkom Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina": p. Elżbiecie Woźniak dyr. Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego “Hubala” w Kłucku, p. Stanisławowi Woźniakowi, p. Beacie Kiełbus, p. Jackowi Kiełbus oraz płk Wiesławowi Margasowi.

Pamiętamy o mjr Hubalu i Jego Żołnierzach – „Znicz Pamięci 2021” 1-2 listopad 2021

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni kiedy tłumnie odwiedzamy groby naszych bliskich, gdzie zapalamy znicze i zanosimy wiązanki kwiatów. Tym odwiedzinom towarzyszy zawsze modlitwa za tych, którzy odeszli i nie ma ich wśród nas. W tym roku, mimo panującej pandemii COVID-19, mogliśmy udać się na cmentarze, zachowując odpowiednie warunki sanitarne. Rozpoczęta w roku 2019 akcja „Znicz Pamięci”, polegająca na zapaleniu na grobach poległych i zmarłych Hubalczyków symbolicznego światełka jako symbolu pamięci, mogła się tym razem odbyć. Członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzając groby swoich bliskich nawiedzali również groby Hubalczyków zapalając na nich „Znicze Pamięci” m.in. w Tomaszowie Maz., Końskich, Opocznie, Drzewicy, Radomiu i Birczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z Tomaszowa Maz. zapalili znicze w miejscu gdzie zginął mjr Hubal a także pod Ścianą Pamięci Hubalczycy 1939-40, oddając tym samym hołd wszystkim poległym i zmarłym Hubalczykom, których groby znajdują się w wielu miejscach w Polsce. Do Anielina, jak co roku, udała się delegacja w składzie: Zbigniew Janas i Adam Kosiński. Przy pomniku mjr Henryka Dobrzańskiego złożyła kwiaty i zapaliła symboliczny „Znicz Pamięci”. Znicze zapalono również przy „Ścianie Pamięci Hubalczycy 1939-1940”. Z Tomaszowa Mazowieckiego do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala wstąpiło ponad 100 ochotników. Wielu z nich po zakończeniu wojny zamieszkało w Tomaszowie Maz. i tu zmarło. Ich mogiły znajdują się m.in. na tomaszowskim cmentarzu przy ul. Smutnej. W Dniu Zadusznym, na cmentarzu przy ul. Smutnej, członek naszego Stowarzyszenia, ppłk Kazimierz Borkowski zapalił „Znicze Pamięci” na grobach Hubalczyków: Mariana Gadaja, Zenona Gorzelaka, Kazimierza Stankowskiego i Jana Michalaka. W Birczy koło Przemyśla, wiceprezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, p. Marta Kostka zapaliła „Znicz Pamięci na grobie Hubalczyka, Tomasza Bobowskiego ps. „Budziwój”.

Wymiana tablicy pamiątkowej na pomniku w Szańcu Hubala w Anielinie. 12 listopad 2021

Anielin koło Opoczna to szczególne miejsce dla sympatyków historii oddziału majora Hubala i Jego żołnierzy. To tutaj 30 kwietnia 1940 roku poległ w walce major Henryk Dobrzański, który przeszedł do historii jako legendarny major Hubal. W dniu 12.11.2021 r. na bazaltowym obelisku w szańcu umieszczono nową tablicę pamiątkową upamiętniającą śmierć bohaterskiego majora. Z wnioskiem do IPN Łódź o nową treść tablicy wystąpiło Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Pierwotnie tablica miała zostać wymieniona w 2020 roku w 80. rocznicę śmierci Hubala ale ze względu na panującą epidemię prace zostały przełożone. Całość została sfinansowana ze środków Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Łódź.

Od wielu lat, w przekazach medialnych, utrwalany jest ciągle mit o Hubalu – „pierwszym partyzancie II wojny światowej”. Określenie oddziału, którym dowodził mjr Henryk Dobrzański, jako pierwszym oddziale partyzanckim, powstało w ramach PRL-owskiej propagandy i funkcjonowało mimo licznych prób prostowania, zakłamując historię. Używanie takiego sformułowania zapoczątkował Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), organizacja kombatancka, która w ramach budowania nowego porządku socjalistycznego, prowadziła politykę historyczną w pełni podporządkowaną komunistycznej władzy. W jej szeregach znaleźli się w większości żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, partyzanci z oddziałów GL, AL i BCh, więźniowie obozów koncentracyjnych. Ideologom organizacji a w szczególności jej prezesowi Mieczysławowi Moczarowi, zależało bardzo, by w szeregach ZBoWiD-u znaleźli się również żołnierze wojny obronnej z września 1939 roku. Wówczas jego uwaga została skierowane w kierunku stosunkowo nielicznej grupy żołnierzy, którzy „przyznawali” się do służby w szeregach Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, którym dowodził mjr Henryk Dobrzański. Grupa żołnierzy z Markiem Szymańskim „Sępem” i Henrykiem Ossowskim „Dołęga” na czele, „zachęcona” przez Moczara, założyła w latach sześćdziesiątych koło środowiskowe kombatantów – ogólnopolski Klub „Hubalczyków”. Historia Oddziału Hubala a w szczególności fakt jego niepodporządkowania się Związkowi Walki Zbrojnej, organizacji powołanej przez zwierzchnią władzę na uchodźstwie, został bezwzględnie wykorzystany przez ideologów ZBoWiDu. Postawa Hubala stawiana była w kontrze do zachowań rządu II Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza, których obarczano winą za klęskę wrześniową. Środowisko żołnierzy Hubalczyków, tuż po zakończeniu wojny, rozpoczęło wiele starań by pamięć o ich Dowódcy nie została zapomniana. To właśnie dzięki ich staraniom, przy przychylności ZBoWiD-u i władz partyjnych, powstał w miejscu śmierci majora Hubala w Anielinie bazaltowy pomnik upamiętniający miejsce jego śmierci. Na tablicy pamiątkowej pojawił się wówczas napis: „Tu walczył i zginął 30.IV.1940 r. major Henryk Dobrzański Hubal, D-za Oddz. W.P. nieustraszony żołnierz, pierwszy partyzant. Społeczeństwo ziemi opoczyńskiej 1964 r.”. Tym sposobem Hubal został mianowany „pierwszym partyzantem”, a propaganda komunistyczna rękoma ZBOWiD-u, zaszczepiła w umysłach społeczeństwa mit o pierwszym partyzancie. Major Dobrzański nigdy nie uważał się za partyzanta i nie był żadnym pierwszym partyzantem. Był ostatnim żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej, który w mundurze chciał przetrwać do przyjścia odsieczy z Zachodu”. W tych słowach szwagier majora Dobrzańskiego, Kazimierz Papée, od 1939 do 1958 r. ambasador, rządu RP na uchodźstwie przy Stolicy Apostolskiej, na antenie radia mówił że postać jego szwagra została wykorzystana przez władze PRL, co dopiero za kilkanaście lat zrozumieli również Hubalczycy.

Po przemianach ustrojowych w Polsce 1989 roku środowisko żołnierzy Hubalczyków, zaczęło dość głośno przeciwstawiać się mitowi o „pierwszym partyzancie” powstałym w czasach PRL-u. Mimo, że duża część żołnierzy „przyjęła” odznaczenie Krzyżem Partyzanckim nadanym przez władze ZBOWiDu, to dopiero po latach zrozumieli jak bardzo zostali zmanipulowani i na czym polegało ich wykorzystanie przez ówczesną propagandę. Próbowali to robić sami podczas licznych spotkań środowiskowych, ale niestety, nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów. Ukształtowane przez długie lata PRL-u, twierdzenie o pierwszym partyzancie i oddziale partyzanckim Hubala, ciągle tkwiło w świadomości Polaków a z czasem przeniknęło na kolejne młode pokolenia i trwa do dzisiaj. W związku z tym Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” w ubiegłym roku złożyło stosowny wniosek w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Łódź. Zaproponowano wymianę tablicy, zachowując jej obecny wygląd, zmieniając jedynie treść. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” uzyskało również niezbędne zgody Lasów Państwowych - zarządcy terenu, do wykonania prac przy wymianie tablicy. Całość została sfinansowana ze środków IPN Oddział Łódź. Pierwotnie tablica miała zostać wymieniona w zeszłym roku w 80. rocznicę śmierci Hubala ale ze względu na panującą epidemię prace zostały przełożone. Oficjalne odsłonięcie tablicy planowane jest na przyszły rok.

„Krubki, Mjr Hubal – munduru nie zdejmę, broni nie złożę….” nowa publikacja Stowarzyszenia.

Z końcem roku ukazała się najnowsza publikacja „Krubki. Mjr Hubal – munduru nie zdejmę, broni nie złożę…”. Opisuje ona, niezwykle burzliwy okres wybuchu II wojny światowej, tworzenie i działalność 110 Pułku Ułanów, w którym major Dobrzański pełnił funkcję zastępcy dowódcy pułku. Zawiera najnowsze ustalenia dotyczące trasy marszu 110 Pułku w czasie w kampanii polskiej, aż do jego rozwiązania. Autorzy wspólnie z wnukiem majora Hubala – Henrykiem Sobierajskim (wstęp) oraz prof. Witoldem Modzelewskim opisują niezwykłe miejsce, czyli dwór w którym zatrzymał się major Dobrzański idąc na odsiecz stolicy we wrześniu 1939 roku. Co roku w tym miejscu odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.

„Dla naszej rodziny Krubki to miejsce szczególne – szczególne, bo bardzo silnie związane z naszym przodkiem, majorem Henrykiem Dobrzańskim, czyli legendarnym „Hubalem” – napisał we wstępie publikacji wnuk mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, p. Henryk Sobierajski. ….Od kilku lat uczestniczymy rodzinnie w kolejnych rocznicach pobytu Henryka Dobrzańskiego w Krubkach. Organizatorzy (władze samorządowe) zawsze dokładają wszelkich starań, aby tradycyjne obchody w pierwszą niedzielę października wypadły jak najokazalej. Właściciele terenu, profesor Witold Modzelewski wraz z żoną Renatą i córką Konstancją, od początku z wielkim zaangażowaniem udostępniają w tym celu swoje włości. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Państwo Modzelewscy uczynili z dawnego majątku Arkuszewskich miejsce wręcz magiczne. Publikacja powstała przy współpracy Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” i Muzeum Niepodległości. Jej autorami są Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta. Dotychczas ukazały się już: „Opoczno i jego związki z oddziałem Hubala” oraz „Anielin – tu poległ Hubal”.

Sprawy organizacyjne Uprzejmie prosimy o dokonywania wpłat składki członkowskiej za 2021 r., która wynosi 100 pln. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia – dane do przelewu poniżej.


Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"

ul. Pużaka 14/5 42-224 Częstochowa

NIP: 9492239360 | REGON: 384092065 | KRS: 0000798333

konto bankowe: BNP PARIBAS nr 63 1600 1462 1886 4410 6000 0001
www.majorhubal.pl | email: hubalowarodzina@gmail.com

tel. 605 536 608 - prezes

tel. 505 798 549 - sekretarz

 

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 1 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 2 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 3 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 4 - kliknij tutaj