Major Henryk Dobrzański Hubal patronem Mazowsza w 125. rocznicę Jego urodzin

W grudniu 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę by Patronem Mazowsza w 2022 r. został mjr Henryk Dobrzański „Hubal”.  Wybór Patrona, jest od kilku lat realizowany przez samorządowców Mazowsza na podstawie wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego przez organizacje społeczne. Taki wniosek w ubiegłym roku złożyło Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”  do Marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Adama Struzika, tak by w 125. rocznicę urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego, został on wybrany Patronem Mazowsza.

Działalność mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w czasie II wojny światowej dla przeciętnego znawcy Jego biografii kojarzona jest przede wszystkim z Ziemią Kielecką. Jedynie miejscowość Krubki położona nieopodal Warszawy, jest typowym miejscem związanym z Mazowszem. Jak się jednak okazuje, w obecnych granicach województwa mazowieckiego znajduje się wiele miejscowości, które dla historii mjr „Hubala” mają kluczowe znaczenie. Są to m.in. Gałki, Hucisko, Skłoby, Ruski Bród, Długa Brzezina, Stefanków, Nadolna i wiele innych, które w sposób niekwestionowany i na trwale wpisały się w działalność Oddziału Wydzielonego mjr „Hubala”. Z tego powodu, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przychylając się do wniosku Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, podjęli decyzję by właśnie mjr Henryk Dobrzański „Hubal” został w 2022 r. Patronem Mazowsza.

W ramach projektu „Mjr Hubal - Patron Mazowsza 2022” Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” wraz z Muzeum Niepodległości w Warszawie będzie realizowało przedsięwzięcia mające na celu upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o mjr Henryku Dobrzańskim, szczególnie o miejscach związanych z Mazowszem. Pierwszym z pośród wielu zaplanowanych działań było wydanie w grudniu 2021 r. publikacji „Krubki. Mjr Hubal – munduru nie zdejmę, broni nie złożę…”, w której przedstawiono m.in. niezwykłe miejsce, czyli dwór w którym zatrzymał się major Dobrzański idąc na odsiecz stolicy we wrześniu 1939 roku. Kolejnym, ważnym wydarzeniem będzie wystawa planszowa „Hubal i Jego żołnierze”, której prezentacja w końcu stycznia br. będzie inauguracją projektu „Mjr Hubal - Patron Mazowsza 2022”. Zostanie ona zaprezentowana w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie a następnie przeniesiona do gmachu Muzeum Niepodległości w Warszawie, gdzie dodatkowo zostaną zaprezentowane (po raz pierwszy) zachowane pamiątki po mjr Henryku Dobrzańskim, przechowywane w zbiorach wnuka, Henryka Sobierajskiego. Wystawa planszowa będzie miała charakter objazdowy i w ciągu całego roku prezentowana będzie w różnych miejscach   m.in. w Muzeum Regionalnym w Opocznie, Muzeum AK w Krakowie, Muzeum w Przemyślu oraz Muzeum w Jaśle. Planowane są również kolejne wydawnictwa m.in. o Hucisku, gdzie Hubalczycy stoczyli zwycięski bój z Niemcami oraz o Gałkach, gdzie tworzył się Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr Hubala.