Wystawa Hubal. Henryk Dobrzański 1897-1940 w Muzeum Niepodległości w Warszawie

W Muzeum Niepodległości w Warszawie została uroczyście otwarta wystawa „Hubal. Henryk Dobrzański 1897–1940”. 06.03. br. otwarciem wystawy zainaugurowany został Rok majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na Mazowszu który wpisany jest w obchody 125. rocznicy urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego.

Wystawa powstała we współpracy Muzeum Niepodległości ze Stowarzyszeniem „Hubalowa Rodzina” oraz Henrykiem Sobierajskim, wnukiem majora, który na czas wystawy w Warszawie udostępnił pamiątki rodzinne związane z mjr Dobrzańskim. Po raz zostały pokazane obiekty, m.in. list gen. Józefa Hallera i płk Rudolfa Ruppa oraz księga telegramów i listów gratulacyjnych otrzymanych z okazji zawarcia związku małżeńskiego z Zofią Zakrzeńską, nagrody za zwycięstwa w zawodach hippicznych oraz odznaka kawalerii francuskiej otrzymana podczas zawodów konnych w Nicei. Zaprezentowany został sygnet rodowy z herbem Leliwa który przekazał wraz z listem w Krubkach 1.X.1939 r. córce Krystynie a także medalik który miał na szyi podczas śmierci 30.04.1940 r. w zagajniku pod Anielinem. Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalny komunikat o śmierci majora „Hubala” który został napisany przez Jego żołnierzy i kolportowany wśród mieszkańców kielecczyzny.

Wyjątkową pamiątką prezentowaną na wystawie jest Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (V kl.) który otrzymał por. Henryk Dobrzański za męstwo i odwagę za wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. Został wypożyczony na wystawę, dzięki uprzejmości dowódcy 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim Pana Pułkownika Adama Semeniuka. Krzyż Virtuti Militari jest obecnie przechowywany w Izbie Pamięci 25 Batalionu Dowodzenia który nosi imię mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Historię Krzyża VM mjr „Hubala” oraz informacje jak trafił on do Tomaszowa Maz. opisuje p. Aleksandra Ziółkowska-Boehm w książce „Kaja do Radosława czyli historia Hubalowego krzyża”.

W uroczystym otwarcie wystawy w Pałacu Przybędowskich/Radziwiłów (siedziba Muzeum Niepodległości) wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. były Prezydent RP Bronisław Komorowski, były Premier Rządu RP Krzysztof Bielecki, prof. Witold Modzelewski, prof. Robert Gwiazdowski, Zygmunt Solorz, właściciel telewizji Polsat, Magdalena Biernacka, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Z powodu nieobecności na uroczystościach Marszałka p. Adama Struzika, został skierowany na ręce Dyrektora Muzeum Niepodległości, p. dr Tadeusza Skoczka list w którym czytamy: .. dziękuję za realizacje programu obchodów Roku Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala na Mazowszu, które Muzeum Niepodległości zainaugurowało w grudniu ubiegłego roku prezentując fragmenty tej wystawy oraz drukując okolicznościowe wydawnictwo pt. „Krubki - mjr Hubal-munduru nie zdejmę, broni nie złożę”. Mam nadzieję, że pamiątki rodzinne mjr Dobrzańskiego zainteresują liczne grono miłośników historii oraz samej postaci legendarnego mjr „Hubala”.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy, głos zabrali p. Prezydent Bronisław Komorowski, p. Premier Krzysztof Bielecki, prof. Witold Modzelewski i wnuk mjr „Hubala” p. Henryk Sobierajski. Z wypowiedzi wszystkich mówców płynęły serdeczne słowa podziękowań i gratulacji za podjęcie inicjatywy organizacji wystawy która przypomina jednego z wielkich bohaterów II wojny światowej, co w obliczu obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą jest tak bardzo ważne. 

Po zakończeniu części oficjalnej otwarcia, zebrani przeszli na salę wystawową, gdzie zaprezentowano przygotowane plansze z fotografiami mjr Dobrzańskiego oraz zachowane pamiątki rodzinne. Wielkim zainteresowaniem cieszył się Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, który por. Henryk Dobrzański otrzymał za męstwo i odwagę w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Ostatnim punktem uroczystości otwarcia wystawy była prezentacja filmu „Hubal” z 1973 r. w reżyserii Bohdana Poręby. W otwarciu wystawy wzięła udział duża grupa członków Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. Wszystkim którzy przybyli do Muzeum Niepodległości w Warszawie bardzo serdecznie dziękujemy.