Wystawa o majorze Hubalu w Muzeum Regionalnym w Opocznie

2 kwietnia br., punktualnie o godzinie 12.00 w jednej z sal kazimierzowskiego zamku w Opocznie gdzie mieści się Muzeum Regionalne, została otwarta wystawa „Hubal – Henryk Dobrzański 1897-1940”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Hubalowa Rodzina” i zakończeniu jej prezentacji w Warszawie trafiła do Opoczna. Ponieważ jest to wystawa planszowa i w założeniach ma „podróżować” po muzeach, salach wystawowych a nawet szkołach w całej Polsce, nie wyobrażałem sobie by w pierwszej kolejności wystawa ta nie była prezentowana w Opocznie – powiedział Prezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, Andrzej Dyszyński. Opoczno i ziemia opoczyńska są nierozerwalnie związane  z mjr Henrykiem Dobrzańskim „Hubalem” i jego Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego stąd też wystawa w pierwszej kolejności trafiła właśnie do opoczyńskiego muzeum. Wpisuje się ona w obchody 125.rocznicy urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego oraz „Rok mjr Hubala na Mazowszu”  który został ogłoszony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

W obecności licznie zgromadzonych gości min. Marcina Baranowskiego – Starosty Opoczyńskiego, Tomasza Łuczkowskiego – z-ca Burmistrza Opoczna, Andrzeja Dyszyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”, Tomasza Łumińskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Hubalczycy 1939-1940”, mieszkańców Opoczna a także licznej grupie „Hubalowej Rodziny”, Adam Grabowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, przywitał zgromadzonych gości oraz przedstawił okoliczności pozyskania wystawy do swojego Muzeum. Poinformował również, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z dowódcą 25. Batalionu Dowodzenia im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, został wypożyczony na czas trwania wystawy z Izby Pamięci tego Batalionu, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militarii mjr Hubala, który stanowi bezcenną pamiątkę (relikwię) po Majorze i w znaczący sposób wzbogaca wystawę.

W swoich wypowiedziach zarówno Starosta Opoczyński, Marcin Baranowski oraz Tomasz Łuczkowski, z-ca Burmistrza Opoczna dziękowali organizatorom, że wystawa trafiła do Opoczna które jest ważnym miejscem upamiętniania legendy mjr Hubala.
Po zakończonej części oficjalnego otwarcia wystawy, zebrani goście mogli obejrzeć krótki film „Mój Ojciec Hubal” w który córka, Krystyna Sobierajska opowiada o swoim Ojcu. Film został zrealizowany w 2010 r przez ekipę Polsat News.   
 
Po zakończonych uroczystościach otwarcia wystawy „Hubal – Henryk Dobrzański 1897-1940” i jej obejrzeniu, członkowie Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” udali się do szańca Hubala w Anielinie, gdzie pod pomnikiem w miejscu śmierci mjr Hubala złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Znicze zapłonęły również po Ścianą Pamięci HUBALCZYCY 1939-1940.