Dzień Pamięci o majorze Hubalu - uroczystości w Anielinie w 82. rocznicę śmierci majora Dobrzańskiego.

30 kwietnia 2022 r. przy szańcu mjr Hubala w Anielinie odbyły się oficjalne uroczystości „Dnia Pamięci o mjr Hubalu” przypadające w 82. rocznicę Jego śmierci. Uroczystości zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, Gminę Poświętne, PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Opoczno, Stowarzyszenie Ułanów im. OWWP mjr. Hubala i Stowarzyszenie Hubalczycy 1939 – 1940.  Patronat honorowy objął Prezydenta RP - Andrzeja Duda.

Uroczystości rozpoczęły się od przekazania przez Starostę Opoczyńskiego, Marcina Baranowskiego smutnej informacji o śmierci płk. Mariana Zacha, człowieka wielce zasłużonego dla środowiska Hubalczyków, współtwórcy Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego oraz jego honorowego prezesa. Płk Marian Zach pełnił przez wiele lat funkcję społecznego opiekuna szańca mjr Hubala, był również jednym z tych, którzy brali udział przy jego powstawaniu. 

Uroczystości poprzedził występ zespołu wokalnego „Hubal” działający przy Klubie 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Artyści z Hrubieszowa zaprezentowali koncert pieśni patriotycznych zakończony wspaniałym wykonaniem, bardzo znanej w środowisku hubalowym, pieśni „Hubalowa Legenda”. W dalszej części odprawiona została msza św. w intencji mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Jego żołnierzy koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jerzego Cedrowskiego – Superiora Zgromadzenia ks. Filipinów ze Studzianny.

Po zakończeniu mszy św. nastąpiło oficjalne przywitanie zgromadzonych na uroczystościach gości, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody łódzkiego, samorządowcy z powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego, przedstawiciele Wojska Polskiego i Policji, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, młodzież ze szkół noszących imię mjr Hubala, delegacje Stowarzyszeń kultywujących pamięć o mjr Hubalu i Jego żołnierzach a także bardzo liczna grupa osób niezrzeszonych, dla których mjr Hubal jest wzorem niezłomnego żołnierza i prawdziwego patrioty. Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” było reprezentowane przez 20-osobową grupę członków wraz z delegacjami szkół im. mjr Hubala z Łodzi i Kłucka, które są członkami wspierającymi stowarzyszenia.

Po wystąpieniach odczytany został Apel Poległych, a kompania honorowa żołnierzy z 25. Batalionu Dowodzenia im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Tomaszowa Mazowieckiego oddała salwę honorową.  Na zakończenie obchodów „Dnia Pamięci o mjr Hubalu”, delegacje uczestników uroczystości, złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy obelisku upamiętniającym mjr. Hubala. Pokaz szarży ułańskiej przeprowadzony przez członków stowarzyszeń odwołujących się do tradycji Hubalczyków zakończył uroczystości.

Zdjęcia: Wojciech Jaskuła, Agnieszka Włodarska.