Odsłonięcie pomnika upamiętniającego postać Hubala w Gorzkowie koło Kazimierzy Wielkiej

W związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, w Gorzkowie koło Kazimierzy Wielkiej został odsłonięty pomnik upamiętniający postać tego bohaterskiego oficera. Inicjatorem budowy pomnika był  proboszcz parafii św. Małgorzaty w Gorzkowie, ksiądz dziekan Sławomir Sarek. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w minioną niedzielę 12 czerwca 2022 r.

Pomnik majora „Hubala” został zlokalizowany na gorzkowskim cmentarzu, wśród pomników upamiętniających bohaterów walk o wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny tworzących tzw. „Skwer Pamięci”. Pomnik zaprojektował kazimierski artysta rzeźbiarz – Lucjan Garbacz. Składa się on z postumentu wykonanego z piaskowca w kształcie stołu a na nim znajdują się rzeźby wykonane z pińczowskiego kamienia wapiennego, przedstawiające dłoń majora oraz wojskową czapkę z orłem. Poniżej dłoni znajduje się krzyż Virtuti Militari z oderwaną wstążką orderową a całość kompozycji zwieńcza szabla ułańska ustawiona pionowo do powierzchni stołu. Na przedniej płycie obelisku znajduje się tablica na której jest fragment listu napisanego w Krubkach 1 października 1939 r. do córki Krystyny: „Córeczko moja ukochana! Tatuś idzie w świat spełnić swój twardy, ale niemniej zaszczytny obowiązek wobec Ojczyzny. Żegnam Ciebie Krysiuniu i Mamusię, oraz błogosławię Was Obie i do serca serdecznie tulę. Zawsze Wasz Henryk”. Całość kompozycji pomnika nawiązuje do wydarzeń, kiedy to tuż przed śmiercią mjr „Hubala” przeciera się ogniwko od krzyża VM i upada on na stół. Wówczas z ust majora padają prorocze słowa: śmierć już blisko. Następnego dnia mjr „Hubal” ginie w zagajniku pod Anielinem ugodzony w serce niemiecką kulą.

Mjr Henryk Dobrzański był rodzinnie związany z gorzkowską parafią, szczególnie z miejscowością Plechów z którego pochodziła jego żona Zofia Zakrzeńska. Major często odwiedzał Plechów i tu prawdopodobnie zastał go wybuch II wojny światowej. W 1989 roku, kiedy zmarła żona mjr „Hubala”, Zofia Dobrzańska-Zakrzeńska, zgodnie z jej ostatnią wolą pochowana została na przykościelnym cmentarzu w Gorzkowie, w grobowcu rodzinnym. Także w grobowcu rodzinnym spoczęła w 2020 roku jej córka Krystyna Dobrzańska-Sobierajska. 

Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyło wielu mieszkańców Gorzkowa i okolicznych miejscowości a także znamienici goście. Honorowym gościem uroczystości był wnuk mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Henryk Sobierajski z małżonką Katarzyną. Przybyli również: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta kazimierski Jan Nowak, wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej Łukasz Maderak, delegacja z Jasła (miasta, gdzie urodził się Henryk Dobrzański) z burmistrzem Ryszardem Pabianem na czele. W uroczystościach wzięła udział 10-osobowa delegacja Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z prezesem Andrzejem Dyszyńskim i księdzem prałatem Henrykiem Kowalińskim, kapelanem „Hubalowej Rodziny”.

Uroczystość prowadził ksiądz dziekan Sławomir Sarek. Po przywitaniu przybyłych gości, uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie przedstawili specjalnie przygotowany program słowno-muzyczny poświęconego mjr „Hubalowi”. Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło odsłonięcie pomnika. Przecięcia biało-czerwonych dokonali kolejno: starosta Jan Nowak, wojewoda Zbigniew Koniusz i wnuk majora „Hubala” Henryk Sobierajski. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz biskup doktor Andrzej Kaleta w asyście księdza dziekana Sławomira Sarka.

Ostatnim akcentem uroczystego odsłonięcia pomnika było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przez delegacje przybyłych na uroczystość zaproszonych gości oraz osoby prywatne. Po zakończonych uroczystościach odsłonięcia pomnika mjr „Hubala”, w kościele parafialnym w Gorzkowie została odprawiona Msza Św. w intencji mjr Henryka Dobrzańskiego i Jego zmarłej w 2020 r. córki, Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej. Mszę koncelebrowali księża Sławomir Sarek, ksiądz major Krzysztof Ziobro, pod przewodnictwem kapelana „Hubalowej Rodziny” księdza prałata Henryka Kowalińskiego. Homilię wygłosił kapelan wojewódzki Wojska Polskiego ksiądz major Krzysztof Ziobro. Po zakończonej mszy św. delegacja Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”  udała się na przykościelny cmentarz, gdzie w grobowcu rodzinnym Zakrzeńskich, spoczęła obok swojej Matki, Zofii Zakrzeńskiej-Dobrzańskiej, Krystyna Dobrzańska-Sobierajska, córka mjr „Hubala”. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Henryka Kowalińskiego zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Zakończenie uroczystości upamiętniającej 125. rocznice urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” odbyło się w Centrum Integracji Wiejskiej w Plechowie. Po poczęstunku i skosztowaniu przygotowanego okolicznościowego torta, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miejsca i parku, gdzie stał dwór Juliana i Elżbiety Zakrzeńskich, rodziców Zofii Zakrzeńskiej, żony mjr Henryka Dobrzańskiego. Dwór już nie istnieje ale obecny właściciel posiadłości  p. Grzegorz Tracz, bardzo chętnie udziela informacji o dworze w Plechowie i przekazuje zainteresowanym historie tego miejsca.