„Niespokojna Dusza” – 20 lat wystawy w Muzeum Historii Miasta Łodzi

Blisko 20 lat temu, w kwietniu 1990 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi została otwarta wystawa poświęcona Henrykowi Dobrzańskiemu Hubalowi w 50. rocznicę Jego śmierci. Było to wyjątkowe wydarzenie, bowiem po raz pierwszy na wystawie zatytułowanej „Niespokojna dusza” pokazano wiele niepublikowanych fotografii majora pochodzących z archiwów rodzinnych a także osobiste przedmioty Hubala. 

Wystawa ukazywała różne etapy życia Hubala i jego przodków. Zaprezentowano na niej m. in. portret Łukasza Dobrzańskiego namalowany przez Jana Matejkę oraz zdjęcia Łukasza, Romana i Michała Dobrzańskich – uczestników Powstania Styczniowego. Ekspozycja składała się ze zdjęć, które ukazywały okres dzieciństwa, szkoły, służbę w Legionach Polskich, sukcesy sportowe w konkursach hippicznych a także okres wojny 1939 r. i tragiczną śmierć pod Anielinem 30 kwietnia 1940 r. 

Na wystawie zaprezentowano m. in. Złoty Krzyż Virtuti Militari nadany Hubalowi pośmiertnie w 1966 r., legitymację Krzyża VM z 1920 r., medalik zabrany po jego śmierci przez jednego z niemieckich żołnierzy, odesłany córce w 1988 r., nagrody zdobyte podczas konkursów hippicznych a także wiele dokumentów osobistych. 

Otwarcia wystawy, w asyście dyrektora Muzeum Historii Miasta Łodzi – Ryszarda Czubaczyńskiego, dokonała córka Majora, Krystyna Dobrzańska–Sobierajska z synem Henrykiem, który był jednocześnie współautorem scenariusza wystawy. W uroczystym otwarciu wzięło udział wielu Hubalczyków jak również młodzież ze szkół noszących imię Hubala. 

Warto też wspomnieć, że wystawie towarzyszył ciekawy katalog zawierający większość zdjęć na niej prezentowanych wraz z tekstem o Hubalu autorstwa jego wnuka – Henryka Sobierajskiego. Ponadto z okazji 50. rocznicy śmierci Majora i otwarcia wystawy „Niespokojna dusza” został wybity okolicznościowy medal zaprojektowany przez Annę Wątróbką-Wdowiarską. 

Redakcja naszej strony po nawiązaniu kontaktu z Muzeum Historii Miasta Łodzi otrzymała w darze kilka katalogów i medale upamiętniające wydarzenie sprzed 20 lat. Otrzymane pamiątki zostaną przeznaczone na nagrody w konkursach wiedzy o mjr Henryku Dobrzańskim Hubalu i Jego żołnierzach ogłaszanych każdego miesiąca na naszej stronie. 

Za przekazane medale i katalogi redakcja strony składa Muzeum Historii Miasta Łodzi serdeczne podziękowanie.