Uroczystości ku czci Hubala w Krakowie

W dniu 1 maja delegacja Muzeum Armii Krajowej, Oddziału Krakowskiego ŚZŻ AK, Okręgu Małopolska ŚZŻ AK, WIN i Korpusu Kadetów wzięła udział w obchodach Święta Pułkowego 3. Pułku Strzelców Konnych (przypadającego 27.IV.) organizowanego przez Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego działający na prawach sekcji w Stowarzyszeniu Klub Sportowy "Bór" oraz 70. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, który zginął pod Anielinem 30.IV.1940 r. - obchody organizował Oddział Kraków Światowego Związku Żołnierzy AK. 

Uroczystości rozpoczęła mszą św. w kościele oo. Kapucynów w Krakowie przy ul. Loretańskiej o godzinie 11.00, celebrowana przez o. Bolesława Kanacha, który w słowie wstępnym, kazaniu oraz modlitwie wiernych nawiązał do przypadającej rocznicy i postaci mjra „Hubala”. Pełną oprawę wojskową zapewnili strzelcy 3 PSK Szwadronu Toporzysko, poczty sztandarowe: 3 PSK (gospodarzy), Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk J. H. Kozietulskiego, Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego i poczet kombatancki ze sztandarem NOW-AK. Uroczystości swoją obecnością zaszczycił Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II Rzeczypospolitej w Londynie , a jednocześnie we wrześniu 1939 r. d-ca jednego z plutonów 3 PSK mjr Zbigniew Makowiecki. 

Po mszy św. miało miejsce złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi 3 PSK i mjr. Henryka Dobrzańskiego w krużgankach klasztornych. o. Bolesław odczytał wszystkim zgromadzonym napis z tablicy pamiątkowej oraz odmówił modlitwę, po której delegacja w składzie: Jerzy Krusenstern – Prezes Oddziału Kraków ŚZŻAK, Małgorzata Koszarek –Muzeum AK, Małgorzata Janiec Sekretarz WIN złożyła wiązankę kwiatów. Po apelu poległych uroczystości przeniosły się na cmentarz Rakowicki gdzie uczczono pamięć: założyciela i pierwszego dowódcy pułku Marcina Amor hr. Tarnowskiego, ostatniego dowódcy Koła Pułkowego płk. dr. Bronisława Lubienieckiego (3 PSK). Przy grobach przemawiał mjr Z. Makowiecki. Następnie szwadron przeszedł na grób matki mjr. Hubala – Marii Dobrzańskiej z hr. Lubienieckiej, na którym znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Hubalowi, którego ciało Niemcy pochowali w nieznanym miejscu. Krótkie wspomnienie o majorze Henryku Dobrzańskim, historii tablicy pamiątkowej i osobie Jego Matki, wygłosił Prezes Oddziału Krakowskiego kpt. Jerzy Krusenstern "Tom" - żołnierz 5 Pułku Strzelców Konnych AK (Dębica), następnie M. Koszarek przy dźwiękach melodii wojskowej oraz szwadronie oddającym honory wojskowe zapaliła znicze. 

Z Cmentarza Rakowickiego uczestnicy uroczystości przejechali do Fortu 39. Olszanica, gdzie odbyła się druga część obchodów. Organizatorom należą się słowa największego uznania za wspaniałe przygotowanie uroczystości i piękną oprawę oraz serdeczną gościnę.