Obchody 70. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala

Uroczystości główne obchodów 70. rocznicy śmierci majora Hubala w tym roku odbyły się 30 maja, a nie jak zazwyczaj w ostatnia niedzielę kwietnia. Powodem tej zmiany była żałoba narodowa wprowadzona po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem oraz pogrzeby ofiar. Jak co roku, przy szańcu w Anielinie licznie zgromadzili sie przedstawiciele duchowieństwa, kombatantów, służb mundurowych – żołnierzy, leśników, policjantów a także młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy okolicznych wsi, by uczcić pamięć Hubala. Na uroczystościach obecne były również córki Macieja Kalenkiewicza ps. ,,Kotwicz” – Agnieszka Mironowicz i Danuta Wołągiewicz. 

Tak jak w latach poprzednich organizatorami obchodów byli: Powiat Opoczyński wspólnie z 25 Batalionem Dowodzenia 25 BKP z Tomaszowa Mazowieckiego i Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala. 

Patronat nad obchodami przyjął śp. Prezydent Ryszard Kaczorowski i śp. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski oraz Ordynariusz Diecezji Radomskiej bp Henryk Tomasik, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak. Starosta Opoczyński Józef Róg przekazał na ręce ks. pułkownika Zbigniewa Kępy i przedstawiciela rodziny Prezydenta Kaczorowskiego Zbigniewa Gretki szable z dedykacją dla tragicznie zmarłych patronów tegorocznych obchodów. 

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy, który w pierwszych słowach kazania odniósł się do tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. 

Podczas uroczystości w Szańcu majora Hubala odsłonięte i poświęcone zostały tablice Hubalczyków: Marianny Cel „Tereska’ i Macieja Kalenkiewicza „Kotwicz”, o których to mówił ks. płk. Zbigniew Kępa w dalszej części kazania: 

Swoją tablicę pamięci będzie miała Marianna Cel pseudonim „Tereska”(…)W swej kobiecej szlachetności i gotowości do poświeceń dla Ojczyzny była zdecydowana. Pokonała upór Hubala, który początkowo nie chciał przyjmować kobiety do swojego oddziału. Okazała się niezwykle pomocna jako łączniczka.(…) 

Swoją tablicę będzie miał także Maciej Kalenkiewicz. Był on najpierw szefem sztabu w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. H. Dobrzańskiego, a 3 października 1939 r. zastępcą dowódcy. Po upadku Warszawy i zapadnięciu decyzji o prowadzeniu dalszych działań bojowych na terenie Polski, przyjął pseudonim „Kotwicz”(…). 


Na koniec uroczystości wieńce i wiązanki przy obelisku Hubala złożyli - minister Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele wojewody i marszałka Województwa Łódzkiego, kombatanci z gen. Stanisławem Burzą Karlińskim, posłowie Janusz Wojciechowski i Robert Telus, delegacja Wojska Polskiego z gen. pilotem Dariuszem Wrońskim, leśnicy, młodzież, delegacje firm i instytucji oraz delegacja Powiatu Opoczyńskiego ze starostą Józefem Rogiem, wicestarostą Janem Wieruszewskim i Przewodniczącym Rady Krzysztofem Nawrockim. 

Zdjęcia wykonał: Marcin Rybus.