Relacja z Muzeum Regionalnego w Opocznie

2 czerwca w Opocznie miała miejsce uroczystość, której głównym punktem było przekazanie Muzeum Regionalnemu w Opocznie przez Ewę Bąkowską dokumentu z podziękowaniem majora Hubala za ofiarowanego Oddziałowi Wydzielonemu Wojska Polskiego konia Demona. W rodzinne strony Ewa Bąkowska, córka Anny i Jerzego Bąkowskich – właścicieli majątku w Kraśnicy, przyjechała w towarzystwie Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, autorki książki Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor muzeum Tomasz Łuczkowski, który po krótce przybliżył również historię rodu Jaxa Gryf Bąkowskich. Następnie miało miejsce oficjalne przekazanie dokumentu. Ze względu na bardzo słaby wzrok Ewy Bąkowskiej, akt przekazania został odczytany przez Janusza Krasickiego (krewny, którego ojciec również został zamordowany w Charkowie). 

Do dokumentu dołączone zostały również dwa zdjęcia: Jerzego Jaxa Bąkowskiego na Demonie i Demona w Kraśnicy.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta Opoczno Jan Wieruszewski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Opocznie. W muzeum pojawili się także m.in.: asystent posła Roberta Telusa, Sylwester Wilk (wnuk Franciszka Wilka), Włodzimierz Koperkiewicz (społeczny opiekun zabytków), Andrzej Mikołajczyk (jego ojciec – Edward Mikołajczyk – został zamordowany w Miednoje), Sławomir Róg (historyk), ks. Jacek Bajon (proboszcz parafii Kraśnica), panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie z nauczycielem historii Krzysztofem Czajkowskim, reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, Beata Chrustowicz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Melodica, w wykonaniu którego zgromadzeni goście mieli okazję usłyszeć pieśni patriotyczno-partyzanckie: My partyzanci Majora Hubala i O Panie skrusz ten miecz

Do nabycia była także książka Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon. Pozycja ta po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem, a autorka bardzo chętnie podpisywała każdy egzemplarz. 

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do Kraśnicy. Tutaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich postarały się o to, aby każdy spróbował miejscowych specjałów. Na suto zastawionym stole nie mogło zabraknąć pierogów czy, słynnej już, zalewajki z grzybami. Były też lokalne piosenki, przyśpiewki i prezenty. 

O godz. 18 w parafialnym kościele odprawiona została msza św. w intencji zmarłych członków rodziny Jaxa Gryf Bąkowskich. Przybyłe osoby nawiedziły też, znajdujące się przy kościele, groby rodzinne. Nie obyło się bez wspomnień, łez i ogólnego wzruszenia. 

Cały dzień upłynął w bardzo rodzinnej i przyjaznej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci wielu osób.