50 lat Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie

17 września br. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruskim Brodzie (pow. Przysucha) obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Pomysł wybudowania szkoły zrodził się w 1958 roku jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jednocześnie budowa szkoły poświęcona została uczczeniu pamięci miejscowej ludności zasłużonej w walce z niemieckim okupantem oraz Hubalczyków – żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP majora Hubala. 

Dnia 11 października 1959 roku we wsi Ruski Bród, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego szkoły im. Hubalczyków. Aktu wmurowania dokumentu erekcyjnego dokonała Krystyna Dobrzańska, córka majora Hubala. 18 września 1960 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Hubalczyków. Była to pierwsza w Polsce szkoła, która za swoich patronów przyjęła żołnierzy majora Hubala. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Melchior Wańkowicz, Jan Dobraczyński, Wojciech Żukrowski, wielu innych znanych i cenionych pisarzy oraz publicystów. Byli również i Hubalczycy w tym m.in. Marek Szymański „Sęp”. 

Z tej okazji Melchior Wańkowicz napisał w „WTK” następujące słowa: „A szkoła w Ruskim Brodzie – stanęła”. 

W czasie uroczystości, jeden z jej absolwentów, pan Jerzy Jankowski, wręczył uczniom ufundowany sztandar, wykonany według projektu Jacka Lombarskiego. 
Wręczam Wam sztandar naszej szkoły – powiedział Jerzy Jankowski – Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie szkołę. Niech łączy Wasze serca i umysły, Was wszystkich, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej imieniem „Hubalczyków” w Ruskim Brodzie. 

Po wręczeniu sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów, które przyjęła Dyrektor Szkoły Zofia Nowicka. Następnie odśpiewano hymn szkoły, którego słowa podajemy poniżej. 

Wśród uczestników uroczystości, które rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele, a następnie kontynuowano w szkole, byli uczniowie szkoły, mieszkańcy i przedstawiciele władz Powiatu, Gminy, władz oświatowych i przyjaciele szkoły. Rodzinę majora Hubala, Krystynę Dobrzańską-Sobierajską i Henryka Sobierajskiego reprezentował Andrzej Dyszyński, ich przyjaciel i pełnomocnik. Wraz z płk. Marianem Zachem, prezesem Środowiska „Hubalczycy” przyjechali członkowie Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP majora Hubala. Przyjmując wartę honorową przed szkołą, witali wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Przysusze Jarosław Bednarski, burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik, sekretarz gminy Stanisław Wiaderek, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Krystyna Bielawska, prezes oddziału powiatowego ZNP w Przysusze Henryka Motyl, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha Zdzisław Jankowski. 

Uroczystość uświetnili swą obecnością ks. infułat prof. Bonifacy Miązek, ks. Dariusz Pater, ks. proboszcz parafii w Ruskim Brodzie Andrzej Kuleta, emerytowani dyrektorzy szkoły Józef Chrzanowski i Roman Pejas, przedstawiciele stowarzyszenia „Opoka” oraz byli nauczyciele i wychowankowie szkoły. Wśród gości byli również sponsorzy i darczyńcy Jerzy Jankowski z rodziną, Anna i Henryk Rejmer, Zofia Bednarska i Jan Bomba oraz sołtysi i mieszkańcy wsi Ruski Bród, Długa Brzezina, Hucisko, Kolonia Szczerbacka, Głęboka Droga, Kuźnica i Janów wśród których byli Helena Duda – poetka ludowa i Lech Madej – budowniczy tej szkoły. 


„Hymn PSP im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie” 

Słowa: Monika Rynkiewicz-Wojtaszewska 
Melodia: Władysław Ludwik Anczyc 

To my, uczniowie majora Hubala 
Pragniemy uczcić pamięć o nim dziś. 
Piękno i prawda serce nam rozpala 
A hubalowe pieśni żyją w nas do dziś. 

Więc stańmy wraz i chwalmy jego czyny 
By pamięć ta trwała w nas co dnia. 
By w murach szkoły brzmiało jego imię 
A dźwięki hymnu radowały nas. 

To my, to my 
Hubala czcimy dziś. 
Bo On, bo On, 
Patronem szkoły jest.