Wystawa w Birczy

Rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół w Birczy rozpoczął się bardzo ważnym wydarzeniem utrwalającym wiedzę o patronie szkoły podstawowej – majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu. W szkole zaprezentowana została bardzo interesująca wystawa autorstwa pana Jacka Lombarskiego przygotowana przy współpracy pani Justyny Bujek. Nad wystawą patronat honorowy objął pan Andrzej Kosztowniak – prezydent Radomia. 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli w bardzo przystępnej i atrakcyjnej formie poznać oraz utrwalić pełen bohaterskich czynów życiorys majora Dobrzańskiego. Wystawa ukazywała nie tylko niezłomnego żołnierza walczącego o niepodległość Ojczyzny, dowódcę Oddziału Wydzielonego WP ale także zwykłego człowieka, który spędzał czas z rodziną oraz jego wspaniałą karierę sportową. 

Wszyscy odwiedzający wystawę ze szczególnym zaciekawieniem przyglądali się zdjęciom i informacjom o znakomitych przodkach Henryka Dobrzańskiego, doszukując się genezy jego czynów i wyborów życiowych. Wzruszenie wywoływała również ta część wystawy, która ukazywała Hubala, jako czułego ojca i męża. Nie mniej emocji wzbudzała ekspozycja ukazująca twarze Hubalczyków, którzy wiernie stali u boku swojego dowódcy do samego końca. Losy ich potoczyły się różnie, lecz podzielając idee Hubala w czasach, gdy wybór ten nie był pustym gestem, postawili sobie pomnik nieśmiertelnej sławy. Oglądając wystawę można było prześledzić etapy upamiętniania majora Hubala w miejscu Jego bohaterskiej śmierci, w zagajniku pod Anielinem – od skromnego, drewnianego krzyża po otoczony orłami obelisk. 

Znakomitym uzupełnieniem wystawy było spotkanie w dniu 16 września uczniów i nauczycieli z Panem Piotrem Kacprzakiem – zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pasjonata i znawcy historii działalności oddziału majora Hubala. Szanowny Gość w niezwykle ciekawy i interesujący sposób wykorzystując prezentację multimedialną przedstawił losy Patrona szkoły i Jego żołnierzy. Szczególną uwagę poświęcił Hubalczykowi – Tomaszowi Bobowskiemu, który po wojnie zamieszkał w Birczy i tutaj spoczął na zawsze. Dzięki wystawie i prelekcji uczniowie mieli okazję po raz kolejny łączyć historię ze szkolną teraźniejszością wskrzeszając wartości, którymi kierował się Henryk Dobrzański. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala pragną złożyć serdeczne podziękowania Panu Jackowi Lombarskiemu, panu Piotrowi Kacprzakowi i pani Beacie Mroczkowskiej za możliwość zorganizowania wystawy „Major Henryk Dobrzański Hubal” w naszej szkole. Cieszymy się, że echa hubalowej legendy z Ziemi Radomskiej dotarły aż do Birczy, skąd tylko krok do miejsca, gdzie wziął początek sławny ród Dobrzańskich – gdzie wszystko się zaczęło...