„Hubalowa Wigilia” w Birczy

3 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy, po raz pierwszy zorganizowano „Hubalową Wigilię”. Uroczystość odbyła się w zimowej aurze i świątecznej atmosferze. W ten sposób szkoła włączyła się do tradycji organizowania „Hubalowych Wigilii”. 

Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz gość honorowy, syn Hubalczyka, pan Wojciech Bobowski, ubrali choinkę przed budynkiem szkoły. Temu miłemu wydarzeniu towarzyszyły kolędy oraz białe płatki śniegu. Delegacje uczniów złożyły znicze przed tablicą upamiętniającą legendarnego mjr. Henryka Dobrzańskiego. 

Podczas drugiej części uroczystości pani Dyrektor odczytała list nadesłany z Zespołu Szkół Zawodowych w Radomiu - inicjatora „Hubalowej Wigilii”. Następnie pan Grzegorz Piwowarczyk – nauczyciel historii przedstawił okoliczności wigilii Hubalczyków z 23 grudnia 1939 r. Pokazana została także prezentacja przesłana przez pana Jacka Lombarskiego ukazująca zeszłoroczną „Hubalową Wigilię”, która odbyła się w miejscu dawnej leśniczówki na Bielawach z udziałem pani Krystyny Sobierajskiej, córki mjr. Henryka Dobrzańskiego. 

Na koniec spotkania Wojciech Bobowski w niezwykle ciepłych i wzruszających słowach przedstawił postać Tomasza Bobowskiego, swojego ojca, żołnierza majora Hubala i Armii Krajowej. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła przyniesiona przez pana Wojciecha szabla ojca. Dopełnieniem miłej atmosfery był słodki prezent pod choinką. I tak, dzięki panu Wojciechowi i św. Mikołajowi tradycji stało się zadość. 

Wszyscy uczniowie czekają teraz następnego roku i kolejnej „Hubalowej Wigilii”, aby ponownie symbolicznie połączyć się z „hubalowymi uczniami” z całej Polski i przywołać w pamięci na nowo wigilię niezłomnych obrońców Polski i jej tradycji.