Odszedł Profesor Tadeusz Wyrwa

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 21 listopada w Paryżu zmarł jeden z najbardziej znanych i wybitnych pisarzy emigracyjnych. Tadeusz Wyrwa syn Józefa Wyrwy „Furgalskiego” odszedł na wieczną wartę w wieku 84 lat. 

Tadeusz Wyrwa był pisarzem, historykiem, politologiem. Współpracował z paryską "Kulturą". Jako młody chłopiec poznał majora Hubala, który od jego imienia nazwał pierwszą placówkę bojową Okręgu Bojowego Kielce. Następnie walczył na Kielecczyźnie w oddziale AK dowodzonym przez ojca – Józefa „Furgalskiego”. W 1945 roku został aresztowany. Trafił do więzienia w Końskich, potem w Łodzi. Uciekł z więzienia i aby uniknąć kolejnych prześladowań, opuścił Polskę. W 1947 roku przedostał się do Niemiec Zachodnich. Dwa lata później wyjechał do USA ale tam również nie zatrzymał się na długo. Po tym jak odmówił służby w wojsku amerykańskim i dwuletnim procesie, wrócił do Europy. Zamieszkał w Madrycie gdzie w 1958 roku ukończył studia z zakresu nauk politycznych (doktorat z prawa międzynarodowego). W 1960 roku trafił do Paryża, gdzie pracował jako robotnik, a jednocześnie pisał rozprawy naukowe. Kolejny doktorat - tym razem na Sorbonie z literatury i nauk humanistycznych - uzyskał w 1968 r. Już wtedy był związany z Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, gdzie pracował do przejścia na emeryturę. Publikował prace naukowe w języku francuskim, ale blisko współpracował z polską prasą emigracyjną, głównie z paryską „Kulturą”. 

Jego twórczość naukowa została doceniona przez polskie instytucje emigracyjne i krajowe. Otrzymał nagrody „Kultury” (1991), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1993), Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (2002) oraz Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznaną przez Senat UMCS w Lublinie w 2002 r. 

W listopadzie 2007 roku do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie profesor Tadeusz Wyrwa przekazał do zasobów muzeum niezwykle cenną darowiznę obejmującą kilkadziesiąt pozycji, w tym między innymi fragmenty ocalałego Dziennika Bojowego oddziału majora Hubala.