Promocja w Muzeum Regionalnym w Opocznie

4 lutego w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Opocznie odbyło się spotkanie z autorem tomiku poezji ppłk Marianem Zachem. Znany opiekun szańca Hubala - symbolicznego grobu mjr Henryka Dobrzańskiego w Anielinie, właściciel prywatnego muzeum, malarz, a także poeta zaprezentował nową publikację pt. „Hubalowa legenda”. 

Na spotkanie z autorem „Hubalowej legendy” licznie przybyli miłośnicy poezji, młodzież, przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. Wszystkich przywitał dyrektor muzeum Tomasz Łuczkowski. Po nim głos zabrał prezes Stowarzyszenia Ułanów ks. Grzegorz Wrzochal, który przybliżył postać autora tomiku. Wzruszającą i ciekawą artystyczną oprawę zapewniła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pod opieką nauczycielek : Izabeli Kowalczyk i Jolanty Studnickiej. Śpiewano patriotyczne pieśni oraz recytowano wiersze z tomiku Mariana Zacha. Występ był uzupełniony pokazem multimedialnym. Była również okazja do wręczenia autorowi kwiatów i podziękowań za wieloletnią pracę społeczną. Głos zabrali : Jan Wieruszewski – Starosta Opoczyński, Janusz Macierzyński – zastępca Burmistrza Opoczna, Bożena Świątek-Mazur dyrektorka opoczyńskiej biblioteki oraz Zbigniew Krajewski ze Stowarzyszenia Ułanów. Ppłk Marian Zach podpisywał publikację swojego autorstwa i chętnie dzielił się wspomnieniami. 

Promocja została zorganizowana we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Klubem Literackim „Nad Wąglanką” oraz Stowarzyszeniem Ułanów im. OWWP majora „Hubala”. Stowarzyszenie jest także wydawcą tomiku poezji Mariana Zacha. W sali muzealnej tego wieczoru można było również zobaczyć obrazy namalowane przez pana Mariana. Przedstawiają one głownie rodzinne krajobrazy, konie oraz ułanów. Tomik poezji można kupić w sekretariackie muzeum. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na kolejne wydawnictwo stowarzyszenia.