Rajd konny – Anielin 30 kwietnia 2011

Jeszcze nie przebrzmiało echo "Hubalowej legendy" śpiewanej na uroczystości w dniu 28 kwietnia, a w sobotę 30 kwietnia, przy szańcu w zagajniku pod Anielinem, pojawił się oddział kawalerii. Rajdem konnym kawalerzyści z 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Stowarzyszenia im. Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala i Tomasz Szulfer z Radomskiego Szwadronu 11. Pułku Ułanów Legionowych uczcili 71. rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala. Pod szańcem do ułanów dołączył również rajd rowerowy uczniów z Dąbrowy n. Czarną. 

O godzinie 12 rozpoczęto mszę polową odprawioną przez ks. Grzegorza Wrzochala, prezesa Stowarzyszenia im. OWWP mjr Hubala. Po mszy odśpiewano „Boże Coś Polskę” i hymn państwowy. Ppłk Marian Zach, prezes Środowiska "Hubalczycy" przybliżył młodzieży postać mjr. Hubala i losy Jego Oddziału. 

Warto zaznaczyć, że kawalerzyści z 7. Pułku Ułanów Lubelskich już od 12 lat rajdem konnym biegnącym przez Cisownik, Ruski Bród, Drzewicę do Anielina, oddają hołd majorowi Hubalowi i jego niezłomnym Hubalczykom. Nadzwyczajny szacunek należy się również ułanom ze Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii im. Henryka Dobrzańskiego - Hubala, którzy tego dnia również stanęli pod szańcem w Anielinie. Mimo późnej pory przybyli, by oddać hołd swojemu patronowi.