Jeśli znasz inne ciekawe i wartościowe pozycje o majorze Henryku Dobrzańskim - Hubalu dowódcy Oddziału Wydzielonego WP i chciałbyś aby zostały umieszczone na poniższej liście to prześlij do nas swoją propozycję.

I. Źródła archiwalne

Centralne Archiwum Wojskowe:
- Akta personalne mjr. Henryka Dobrzańskiego, sygn. 928.
- Akta personalne kpt. Tadeusza Kalenkiewicza, sygn. II.52.427.

Muzeum Wojska w Białymstoku, Dokumenty i materiały:
- Pismo Departamentu Kawalerii MS Wojsk. z 31 III 1928 r., sygn. III/1/1.
- Pismo Oddziału II Sztabu Generalnego do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyjazdu do Francji i Belgii z 1 IV 1928 r., sygn. III/1/2.
- Pismo Departamentu Kawalerii MS Wojsk. z 24 VII 1928 r., sygn. III/1/3.
- Okręg Bojowy Kielce, sygn. III/1/5, III/1/5a.
- Pismo mjr. „Hubala” do komendanta placówki Organizacji WP w Stefankowie, sygn. III/1/6.
- Kopia listu Romana Rodziewicza przesłanego do redakcji „Dziennika Polskiego”, sygn. III/1/7.
- Kopia listu hubalczyków z 24 XII 1939 r., sygn. III/1/8.
- Pokwitowania wystawione przez Oddział Wydzielony WP mjr. „Hubala”, sygn. III/1/9, 10, 11.
- List ppor. Zygmunta Morawskiego do kpt. Macieja Kalenkiewicza z 9 IX 1940 r., sygn. III/1/12.
- Kopia raportu szefa sztabu dowódcy armii okupacyjnej „Wschód” z dnia 9 IV 1940 r. przesłanego do naczelnego dowódcy wojsk lądowych o przebiegu akcji policyjnej przeprowadzonej w dniach od 29 III do 2 IV 1940 r., sygn. III/1/13.
- List i meldunek przesłany przez ppor. Zygmunta Morawskiego do kpt. Macieja Kalenkiewicza z 9 II 1941 r., sygn. III/1/15.
- M.K. [Maciej Kalenkiewicz], Z walk partyzanckich w Świętokrzyskiem na wiosnę 1940 r., sygn. III/3/2.
- M.K. [Maciej Kalenkiewicz], Hubalczycy, sygn. III/3/3.
- Pomocniczy opis trasy Oddziału Wydzielonego WP mjr. „Hubala” opracowany przez Henryka Bazylaka, sygn. III/3/4.
- Szymański M., Związki oddziału mjr. „Hubala” z Tomaszowem Maz., sygn. III/3/7.
- Chrustowicz Cz., Kontakty Opoczna z oddziałem mjr. „Hubala”, sygn. III/3/8.
- Jerzy Sobieszczański, Wspomnienia z 1939 roku, sygn. III/2/2.
- Relacje:

 • Zofii Zwierkowskiej – Zakrzeńskiej b. żony mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, sygn. III/2/1.
 • Stanisława Gowina, sygn. III/2/3.
 • Józefa Alickiego żołnierza oddziału mjr. Dobrzańskiego „Hubala”, sygn. III/2/4.
 • Henryka Ossowskiego – adiutanta mjr. Dobrzańskiego „Hubala”, sygn. III/2/5.
 • Łukasza Matysiaka z placówki Radzice, sygn. III/2/6.
 • Stanisława Mieczkowskiego, sygn. III/2/7.
 • Jana Sekulaka „Dago”, sygn. III/2/8.
 • Stanisława Adamczyka, sygn. III/2/9.
 • Genowefy Chrzanowskiej, sygn. III/2/10.
 • Heinricha Schreihage b. oficera wydziału rozpoznawczego 372 dywizji piechoty Wehrmachtu, sygn. III/2/11.
 • Antoniego Matyni z Huciska, sygn. III/2/12.
 • Józefa Pruskiego, sygn. III/ 2/13.
 • Ludmiły Żero – kurierki Oddziału Wydzielonego WP mjr. „Hubala”, sygn. III/2/14.
 • Mirosława Jana Głowacza, sygn. III/2/15.
 • Józefa Wyrwy, sygn. III/2/16.
 • Józefa Dzięciołowskiego szefa szwadronu 3 psk, sygn. III/2/17.
 • Ireny Bączkowskiej, sygn. III/2/18.
 • Bronisława Lubienieckiego lekarza wet. 3 psk, sygn. III/2/19.
 • Stanisława Szumskiego, sygn. III/2/23.
 • Wincentego Chrząszczewskiego, sygn. III/3/1.


Archiwum Państwowe w Kielcach:
- Zbiory dotyczące działalności mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Archiwum Państwowe w Radomiu:
- Kontrakt ślubny, dokumenty kancelarii A. Piaseckiego, teczka nr 169.

Archiwum parafi rzymsko – katolickiej w Przytyku:
- Unikat zaślubionych parafii rzymsko-katolickiej w Przytyku w latach 1825-1895, Akt ślubu nr 269.

Archiwum Środowiska Hubalczyków:
- Dokumentacja postępowania ekshumacyjnego Kpp/ 88/73/UP.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie:
- Teczka majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (dokumenty i materiały).

II. Relacje (w zbiorach archiwum redakcji)
- Bronisława Cieślak z Gałek Krzczonowskich.
- Franciszek Wilk z Opoczna.
- Helena Duda z Huciska.
- Marian Zach z Poświetnego.
- Rotmistrz Suchorski J., Wspomnienia ułańskie, Dłusko 1970.
- Stanisław Duda ze Skłobów.

III. Opracowania i artykuły
1. Alicki J., List otwarty w sprawie Hubalczyków, „Kierunki”, nr 27/1960.
2. Alicki J., Tak się zaczęło, „Nowa Kultura”, nr 16/1956.
3. Alicki J., Wspomnienia żołnierza z oddziału mjr. „Hubala”, „WPH”, cz. I nr 3/1987, cz. II nr 4/1987, cz. III nr 1/1988.
4. Anielin tu poległ Hubal, pod red. A. Dyszyńskiego, Ł. Ksyty, T. Łuczkowskiego, Opoczno 2015.
5. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, pod red. T. Pełczyńskiego, Warszawa 1990.
6. Bagiński H., U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908 – 1914, Warszawa 1935.
7. Bazylak H., Hubalowym szlakiem po czterdziestu latach, „WTK”, nr 18/1980.
8. Bazylak H., Hubal i jego żołnierze, „Przemiany”, nr 11/1987.
9. Bazan I., Gdziekolwiek jesteś, „Dziennik Zachodni” nr 107/2007.
10. Bąkowicz St., Ułan niepokorny, „Parada”, nr 34/1997.
11. Bieńkowski E., Kpt./mjr Józef Wyrwa „Furgalski”, „Stary”, „Zeszyt Historyczny”, nr 10/1994.
12. Biernacki S., Gromadzenie i analiza danych o ruchu oporu przez hitlerowski aparat policyjny w Generalnej Guberni, „Dzieje Najnowsze”, nr 1 – 2/1981.
13. Bisping J., Relacja o przebiegu działań 110 pułku ułanów we wrześniu 1939 roku oraz powstaniu O.W. mjra H. Dobrzańskiego, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. XIII za 1980 – 1982 r.
14. Borzobohaty W., Jodła, Warszawa 1984.
15. Brzuchania M., Jeszcze o Wydzielonym Oddziale Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, „WPH”, nr 3/1989.
16. Brzuchania M., W rocznicę śmierci „Hubala”, „WTK”, nr 24/1976.
17. Chrzanowski B., Eksterminacja ludności polskiej w dystrykcie radomskim (1939-1945) w świetle wydawnictw podziemnych, „Biuletyn Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, XXXIV, zeszyt 3-4/1999.
18. Cygan W. K., Jeszcze o powstaniu oddziału mjr. „Hubala”, „Zbroja”, t. I, Warszawa 1985.
19. Damski Z., Bohater czy straceniec?, „Perspektywy”, nr 15/1990.
20. Datner S., 203 Aktion gegen „Hubal”, „Współczesność”, nr 10/1964.
21. Datner Sz., Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa 1961.
22. Derecki M., Śladami „hubalczyków”, Lublin 1971.
23. Derecki M., Tropem majora „Hubala”, Lublin 1971.
24. Dobroszycki L., Getter M., Działania urzędu komendanta policji i służby bezpieczeństwa w Radomiu w zakresie zwalczania ruchu oporu, „Najnowsze Dzieje Polski”, nr 4/1960.
25. Dołęga – Ossowski H., W oddziale majora Hubala, „Więź”, nr 2/1974.
26. Drohojowski T., Tarcza oparła się tarczy, „Argumenty”, nr 22/1968.
27. Dubicki T., Geneza pseudonimu „Hubal” mjr. Henryka Dobrzańskiego, „WPH”, nr 2/1992.
28. Dunin – Brzeziński J., Rotmistrz Legionów Polskich – wspomnienia z lat 1914 – 1919, Pruszków 2005.
29. Erdman J., Droga do Ostrej Bramy, Londyn 1984.
30. Godyń Z., Szlak bojowy 110 pułku ułanów w kampanii wrześniowej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 74/1974.
31. Gogan Wiesław, Szwoleżerowie Rokitniańscy, Pelplin 2005.
32. Grzelak Cz. K., Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, wyd. II, Warszawa 2001.
33. Guldon Z., Archiwum oddziału majora „Hubala”, „Przemiany”, nr 8/1982.
34. Heda A., Wspomnienia „Szarego”, Warszawa 1991.
35. Herzog L., Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce w latach 1939 – 1941, „WPH”, cz. I nr 4/1961, cz. II nr 1/1962.
36. Hillebrandt B., Partyzantka na Kielecczyźnie 1939 – 1945, wyd. II, Warszawa 1967.
37. Jakubowski A. J., Oddział Wydzielony, „Argumenty”, nr 46/1977.
38. Janduła T., Ocalić od zapomnienia, t. I, Końskie 1998.
39. Janicki W., Obalmy fałszywą legendę, „Kierunki”, nr 30/1960.
40. Jarecki J., Kawaleria polska w walce – Wrzesień 1939, Katowice 1999.
41. Jarecki J., Najazd sowiecki na Polskę 17 września 1939 rok, Katowice 1994.
42. Jucewicz A., Stępiński W., Chwała Olimpijczykom, Warszawa 1968.
43. Kacperski B., Wroniszewski J. Z., Końskie i powiat konecki 1939 – 1945, cz. II, „Mała wojna” majora Hubala, Końskie 2005.
44. Kapuściński J., Międzynarodowe Konkursy Hipiczne w 1925 r., „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 71/1973.
45. Kapuściński J., Skulicz B., I Międzynarodowe Zawody Konne w Warszawie, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 73/1974.
46. Kapuściński J., V Międzynarodowe Wojskowe Konkursy Hipiczne w Nicei 18 – 28 IV 1925 r., „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 70/1973.
47. Kopa M., Wieś jako zaplecze jednostek zbrojnych Armii Krajowej na tle eksterminacyjnej strategii okupanta [w:] Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Armii Krajowej, nr 1/2003.
48. Korboński S., Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 1975.
49. Kosztyła Z., Oddział majora Dobrzańskiego „Hubala”. Geneza i pierwszy okres walki, Białystok – Lipsk n/Biebrzą 1979.
50. Kosztyła Z., Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”, Warszawa 1987.
51. Kosztyła Z., Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, wyd. II, Warszawa 1976.
52. Kosztyła Z., Z dziejów Oddziału mjr. Dobrzańskiego („Hubal”), „WPH”, nr 3/1981.
53. Kozłowski E., Hubal w świetle historycznych faktów, „Ekran”, nr 37/1973.
54. Kozłowski E., Wrzosek M., Dzieje oręża polskiego 1794 – 1939, Warszawa 1973.
55. Kozłowski M., Wśród Hubalczyków, „Przekrój”, nr 1489/1973.
56. Królikiewicz A., Złota papierośnica dla Henryka Dobrzańskiego, „Stolica”, nr 51 – 52/1973.
57. Ksyta Ł., Major Hubal – historia prawdziwa, Warszawa 2014.
58. Ksyta Ł., O związku oddziału majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala z Opocznem, „Tygodnik Opoczyński”, nr 17/2007.
59. Ksyta Ł., Jak powstał oddział „Hubala”, „Nowy Dziennik”, NY 13.11.2009.
60. Ksyta Ł., Historia Opoczna według „Newsweek Polska”, „Tygodnik Opoczyński”, nr 23/2010.
61. Ksyta Ł., Ostatni szwoleżer, „Nowy Dziennik”, NY 15.10.2010.
62. Kucharczyk K., Hubalczycy z Tomaszowa, „WTK”, nr 25 – 26/1972.
63. Kucharski K., Tomaszów Mazowiecki w dniach 30 kwietnia i 1 maja 1940 r. Szukamy grobu majora „Hubala”, „WTK”, nr 17/1973.
64. Kukawski L., Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, Grajewo 2006.
65. Kurowski Cz., Woźniecki B., Działania partyzanckie, Warszawa 1975.
66. Kusiak F., Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.
67. Leszczyński K., Działalność Einsatzgruppen Policji Bezpieczeństwa na ziemiach polskich w 1939 r. w świetle dokumentów, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, t. XXII, Warszawa 1971.
68. Leszczyński K., Pacyfikacje wsi, w Eksterminacja ludności w Polsce 1939-1945, pod red. J. Gumkowskiego, Warszawa 1962.
69. Lipiec A., Uwagi o walce mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Woli Chodkowskiej, „WPH”, nr 3/1988.
70. Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905 – 1918, Warszawa 1931.
71. Liszewski K., Wojna polsko – sowiecka 1939 r., wyd. II, Londyn 1988.
72. Łękawski T., Kronika 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1959.
73. Łoś P., Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005.
74. Łukomski G., Partacz Cz., Polak B., Wojna polsko - ukraińska 1918 – 1919, Warszawa – Koszalin 1994.
75. Łuniewska L., Hubalczycy, Warszawa 2005.
76. Matusak P., Sabotaż w przemyśle wojennym okupanta na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945, „WPH”, nr 2/1982.
77. Milewski J., 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1993.
78. Młodawski J., Leśniczówka Szałas [ w:] Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 1939 – 1945, Warszawa 1982.
79. Mniszek A., Rudnicki K., Zarys historii wojennej 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1929.
80. Mościński I., Pierwsi partyzanci [ w:] Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 1939 – 1945, Warszawa 1982.
81. Niemierowska – Szczepańczyk B., Z przeżyć okupacyjnych na Ziemi Opoczyńskiej, Łódź 1990.
82. Nowik M., Historie z historii. Legenda „Hubala”, „Żołnierz Polski”, nr 12/2001.
83. Opoczno i jego związki z oddziałem Hubala, pod red. Ł. Ksyta, T. Łuczkowskiego, Opoczno 2012.
84. Piotrowski St., W żołnierskim siodle, Warszawa 1979.
85. Piórkowski J., Martwi i żywi, „Argumenty”, nr 26/1978.
86. Piórkowski J., Warchoł, szaleniec czy święty, „Polityka”, nr 32/1960.
87. Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864 – 1945, t. 3, Londyn 1960.
88. Poradowski R., „GR” na tropie grobu majora „Hubala”, „Głos Robotniczy”, nr 170/1987.
89. Poradowski R., Mój ojciec „Hubal”, „Głos Poranny”, nr 75/1990.
90. Poradowski R., Poszukiwanie grobu majora „Hubala”, „Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu” w Łodzi IPN, t.5 1997.
91. Poręba B., Prawdziwy obraz Hubala, „WTK”, nr 46/1972.
92. Pruski W., Dzieje konkursów hipicznych w Polsce, Warszawa 1982.
93. Rell J., Konspiracyjna organizacja „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej 1939 – 1940, „WPH”, nr 2/1981.
94. Rodziewicz R., Zapiski z oddziału „Hubala”, „Kontrasty”, nr 10/1980.
95. Romeyko M., Przed i po maju, Warszawa 1976.
96. Rómmel J., Za honor i ojczyznę, Warszawa 1958.
97. Rudke O., Przysięgę odebrał hubalczyk [ w:] Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 1939 – 1945, Warszawa 1982.
98. Rzepecki J., Wspomnienia i przyczynki historyczne, wyd. II, Warszawa 1984.
99. Sasal – Sadowska H., W poszumie lasów koneckich. Tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939 – 1945, Kraków – Wrocław 1983.
100. Schreihage H., Der erste Partisan war ein Pole, „Alte Kameraden”, nr 8 – 9/1973.
101. Sekulak J., Zapiski z oddziału „Hubala”, „Kontrasty”, nr 11/1980.
102. Sierant P., „Hubala” droga do legendy, „WTK”, nr 18/1965.
103. Sierant P., Materiały do biografii mjr. „Hubala”, „WPH”, nr 1/1966.
104. Skulicz B., Polscy jeźdźcy na igrzyskach olimpijskich, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 53/1969.
105. Smoliński A., Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 1999.
106. Sobierajski H., Dyszyński A., „Hubal” mjr Henryk Dobrzański 1897 – 1940, wyd. II, Warszawa 2005.
107. Sobierajski H., Niespokojna dusza. Mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Łódź 1990.
108. Sobierajski H., Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Warszawa 1990.
109. Stachy J., Udział w akcji „Hubala” [ w:] Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 1939 – 1945, Warszawa 1982.
110. Stanik St., Święta w oddziale mjr. „Hubala”, „Kierunki”, nr 52 – 53/1989.
111. Stawecki P., Z dziejów przemysłu wojennego w II Rzeczpospolitej, „WPH”, nr 1/1971.
112. Stolarski R., Skazany na sukces? O mjr. kaw. Henryku Dobrzańskim w przededniu drugiej wojny światowej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, t. 19, nr 141/1992.
113. Strzembosz T., Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim, Warszawa 1996.
114. Szczepański J., Szalony Major – scenariusz filmowy, „Dialog”, nr 9/1969.
115. Szymański M., Tak się skończyło – wspomnienie, „Nowa Kultura”, nr 16/1958.
116. Szymański M., Na początku było jedenastu, „WTK”, nr 3/1966.
117. Szymański M., Nieoczekiwany rozkaz, „WTK”, nr 4/1966.
118. Szymański M., Pod Huciskami i w Szałasach, „WTK”, nr 6/1966.
119. Szymański M., Ostatnia droga majora, „WTK”, nr 8/1966.
120. Szymański M., Brunatni mordercy, „WTK”, nr 9/1966.
121. Szymański M., Bez legend i mitów, „WTK”, nr 10/1966.
122. Szymański M., Poprawiacze historii, „WTK”, nr 41/1973.
123. Szymański M., Odział mjr. Hubala. Walka nie została przerwana, „WTK”, nr 39/1979.
124. Szymański M., Żołnierze majora Hubala, „WTK”, nr 1/1980.
125. Szymański M., Pożegnanie z majorem, „WTK”, nr 18/1980.
126. Szymański M., Oddział majora „Hubala”, wyd. IV, Warszawa 1999.
127. Szymczyk W., Młodość Hubala, „Nowiny”, nr 100/1990.
128. Ścibor – Rylska D., Chłopcy malowani, Warszawa 1970.
129. Tarnogrodzki T., Tryc R., Polskie organizacje konspiracyjne w kraju w latach 1939 – 1945, „WPH”, nr 4/1966.
130. Trejdosiewicz T., Wspomnienia o 102 pułku ułanów w wojnie polsko – sowieckiej 1939 r., „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, nr 132/1989.
131. Wańkowicz M., Hubalczycy, „Kierunki”, nr 16,18,20/1956.
132. Wańkowicz M., Hubalczycy, wyd. III, Warszawa 1967.
133. Wańkowicz M., Wrzesień żagwiący, Warszawa 1990.
134. Wawrzycka A., Ostatni szwadron, Warszawa 1972.
135. Weremiej F. Z., Podkowy „Demona”. Odwet niemiecki za walkę Hubalczyków na Kielecczyźnie, „Kierunki”, nr 49/1973.
136. Wernic A., Kapelan „Hubala”. Pamięci księdza Ludwika Muchy, „Słowo Powszechne”, nr 306 – 309/1973.
137. Wielhorski J., Dembiński R., Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku, Londyn 1979.
138. Wilczur J., Sosny były świadkami: Ziemia konecka w latach okupacji 1939 – 1945, Warszawa 1982.
139. Wilk St., Działalność punktu kontaktowego w „Barze Polskim” Franciszka Wilka w Opocznie [ w:] Opoczno: studia i szkice z dziejów miasta, pod red. M. Meduckiej, Kielce 2003.
140. Wroniszewski J. Z., Gdzie leży „Hubal”?, „Zeszyty Kombatanckie”, nr 30/ 2001.
141. Wróblewski J., Przygotowanie odwodowej armii „Prusy” do działań w 1939 r., „WPH”, nr 3/1979.
142. Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914 – 1918, Warszawa 1990.
143. Wyrwa J., Pamiętniki partyzanta, Chicago 1951.
144. Wyrwa J., Pamiętniki partyzanta, wyd. II, Londyn 1991.
145. Wyrwa T., Krytyczne eseje historii Polski XX wieku, Warszawa – Kraków 2000.
146. Wyrwa T., W cieniu legendy mjr. „Hubala”, Londyn 1971.
147. Zaborowski J., Major Hubal i jego żołnierze, Tomaszów Mazowiecki 2011.
148. Zaborowski J., Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Mazowiecki 2009.
149. Za kratami więzień i drutami obozów, pod red. Wacława Lipińskiego, Warszawa 1928.
150. Zach M., Leśna kawaleria, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 103 – 107/2000.
151. Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. II, pod. red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1994.
152. Ziółkowska A., Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala, wyd. II, Warszawa 1986.
153. Ziółkowska A., Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon, Warszawa 2009.
154. Ziółkowska A., Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża, wyd. II, Warszawa 2014.