Józef Drabik

Plutonowy.
D-ca drużyny.

Urodzony 6 lutego 1918 roku (miejsce urodzenia nieznane). W OWWP od 25 marca do 3 kwietnia 1940 r. Aresztowany, przebywał w Oświęcimiu. Przywieziony do KL Auschwitz 24 czerwca 1943 roku w transporcie z Radomia. Miał numer obozowy 125542. Wojnę przeżył.