Tadeusz Galjasz

Urodził się w 1913 r. W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Zmarł w 1998 roku.
 

 
Źródło:
1. Informacja otrzymana od J. Zaborowskiego.