Antoni Gałecki "Mały"

Urodził się w 1922 roku w Gielniowie. 

Do oddziału dołączył razem z Władysławem Majchrowiczem, Władysławem Natorskim i Józefem Krzyżanowskim, mieszkańcami Gielniowa. W OWWP służył od lutego do 31 marca 1940 r. Został ranny w walce pod Szałasem i do oddziału już nie dotarł. Ukrywał się, poszukiwany przez gestapo. Od 1942 r w służył w oddziale AK por. „Szarego” Antoniego Hedy. Po akcji „Szarego” w Radoszycach, 2 września 1944 roku, w czasie „odskoku” wpadł do rzeki i rozchorował się. Oddział wysłał go na "melinę” do Dębnowoli. Tam już pozostał i ożenił się. Po wojnie mieszkał nadal w Dębnowoli. Zmarł 15 grudnia 1984 roku. Jego grób znajduje się w Ostrołęce koło Warki. 

Redakcja portalu składa podziękowanie pani Magdzie Krześniak za informacje dotyczące jej dziadka. 

Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 44. 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 293. 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI, s. 41. 
4. Z. Rożkowicz, Hubalowe wojsko, "Tygodnik Kulturalny" - 1973 nr 37, s. 3. 
5. A. Heda, Wspomnienia "Szarego", Warszawa 1991, s. 171. 
6. Informacje przekazane przez M. Krześniak. 
7. Informacje przekazane przez Grzegorza Bieniek.