Wiktor Głowacki

Starszy ułan 
Pochodził ze Skłobów.  


Źródło: 
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. V s. 69, t. VI s. 45; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987.