Józef Bolesław Grabiński "Pomian"

Kapitan 

Urodził się 6 listopada 1907 r. w Wieluniu. Syn Stanisława i Jadwigi z Parnowskich. Harcerz i wychowanek Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wieluniu. Szkołę Podchorążych ukończył w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1932 do 1939 r. pełnił służbę w 27 pułku piechoty w Częstochowie. W 1939 r. w stopniu kapitana na stanowisku adiutanta dowódcy pułku. 

W wojnie obronnej 27 pp. walczył w składzie 7 Dywizji Piechoty powstrzymującej napór niemieckich dywizji pancernych na kierunku Częstochowy. Po rozbiciu 27 pp pod Lgotą Gawronną kpt. Grabiński wymyka się z okrążenia by w październiku 1939 r. trafić do oddziału majora Hubala. Przyjmuje pseudonim "Pomian". Zostaje wyznaczony przez majora Dobrzańskiego - Hubala na stanowisko dowódcy piechoty. Jest współautorem rozkazów organizacyjnych Okręgu Bojowego Kielce. 13 marca 1940 r. na rozkaz Komendanta Okręgu Łódzkiego ZWZ ppłk. Leopolda Okulickiego "Millera", który przybył do Gałek, zdecydował się z grupą oficerów i podoficerów przejść do pracy konspiracyjnej w ZWZ. Został wyznaczony najpierw na stanowisko komendanta miasta, a następnie na stanowisko Inspektora Inspektoratu ZWZ-AK „Barka” - Łódź. Używał pseudonimów „Filip” i „Józef Święcicki”. 

W skład Inspektoratu wchodziły obwody: miasto Łódź, powiat łódzki, Brzeziny-Koluszki i Pabianice. Grabiński zajmował się scalaniem organizacje o charakterze wojskowym w ZWZ-AK. Rozbudował sieć Związku Odwetu. 

Współpracownikiem kapitana "Pomiana" był hubalczyk plut. Józef Lewandowski "Lech", "Czarny Józek" pełniący funkcję oficera wywiadu. Kpt. Józef Grabiński "Pomian" został aresztowany przez gestapo 17 lipca 1942 r. na skutek zdrady. Przed przewiezieniem do gmachu gestapo przy ulicy Anstadta rozgryzł pigułkę z cyjankiem i zmarł. Pośmiertnie, 11 listopada 1943 r. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V oraz awansowany do stopnia majora. 

Jego imieniem nazwano jedną z wieluńskich ulic. W Muzeum Ziemi Wieluńskiej znajduje się tablica pamiątkowa ku jego czci, wykonana przez artystę plastyka Wiesława Śniadeckiego. Tablica pamiątkowa znajduje się także na kościele pw. św. Józefa w Wieluniu.