Modest Iljin "Klin"

Podporucznik 

Urodził się 19 lipca 1909 w Oranienburgu. Jego rodzicami byli Modest i Bronisława. Po powrocie do Polski w 1922 r. zdał maturę. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w czerwcu 1939 r. dyplom inżyniera. 

Po wybuchu wojny został zmobilizowany w Ośrodku Zapasowym w Białymstoku, a następnie przeniesiony do Wołkowyska, gdzie przydzielony został do 110 pułku ułanów. Po rozwiązaniu pułku przyłączył się do grupy majora Henryka Dobrzańskiego i przybył z nim w lasy brudzewickie. W Oddziale służył od 23 września do 27 grudnia 1939 r. Chory na ischias wyjechał na leczenie do Warszawy. 9 lipca 1940 roku został aresztowany przez Niemców. Do 5 września 1940 r. przebywał w więzieniu na Pawiaku, a następnie przetransportowany został 9 stycznia 1941 r do Obozu Koncentracyjnego w Auschwitz z numerem obozowym 8 503. Ostatni list, jaki dotarł do jego siostry Cezarii, nosił datę 16 lutego 1941 r. O śmierci brata Cezaria dowiedziała się dopiero 2 października 1941 r. Z ustaleń rodziny wynika, że Modest Iljin został prawdopodobnie przewieziony do Radomia i tam dopiero rozstrzelany w dniu 24 lutego 1941 r. 

Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 152-153. 
2. Księga Bólu i Pamięci, praca zbiorowa pod red. J. Franecki, Radom 1993, t. 1, s. 290.