Jagiełło

Pochodził z Szydłowca. Do oddziału prawdopodobnie wstąpił w Gałkach w lutym 1940 roku. Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 45;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 295;