Sylwester Jaworski "Strzemię"

Mieszkał w Końskich. Syn kierownika Szkoły Powszechnej w Rogowie Stanisława Jaworskiego. W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Po rozwiązaniu OWWP wstąpił do oddziału Franciszka Głowacza "Lisa". Później jako podchor. służył w 1 batalionie 2 pp AK dowodzonym przez kpt. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta".

 

 

 

 

Źródło:
1. B. Sasal-Sadowska, W poszumie lasów koneckich, Kraków 1983 r., s. 106, 201;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 295;
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. I s. 128, 173, t. III s. 21-22, 24, t. IV s. 247, t. VI s. 58;