Leszek Kaczorowski "Zagłoba"

Do oddziału wstąpił we Fryszerce 3 stycznia 1940 r.

W OWWP do 17 kwietnia 1940 r.

Od 1943 w BCh.