Stanisław Kagankiewicz

Plutonowy D-ca drużyny Urodził się w 1908 roku w Inowłodzu. Syn Jana i Władysławy. Przed wojną ukończył Szkołę Podchorążych w Górze Kalwarii i służył jako podoficer zawodowy w 1 Pułku Artylerii Najcięższej w Górze Kalwarii. W oddziale pełnił funkcję dowódcy sekcji kawalerii. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 295; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 40; 3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 73, 100-101, 113, 142, 177-178, t. III s. 32-33, t. VI 63;