Mścisław Kalinowski

Brak danych 

 

 

 

 

Źródło: 
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. IV s. 105,144, t. VI s. 63