Jan Kaleta

Urodził się 27 VI 1913 roku w Rzejowicach pow. Radomsko, gdzie ukończył szkołe powszechną, a następnie 3 klasy gimnazjum w Radomsku oraz w 1934 Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie. W latach 1934-1936 pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej w Rzejowicach. W latach 1936-1937 odbywał służbę wojskową w 37 pp w Kutnie, gdzie ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty. Następnie pracuje w swoim zawodzie. 31 VIII 1939 w stopniu plut. pchor. rez. piech. zmobilizowany do WP i wcielony do 37 pp w składzie 26 DP. W szeregach odbył kampanię wrześniową 1939. Walczył z wrogiem w rejonie Skierniewic, Warszawy, Garwolina, Kraśnika i Zamościa. Po walkach na Lubelszczyźnie 20 IX 1939 pułk zostaje rozwiązany. Unika niewoli i 6 XI 1939 powraca do Rzejowic.

Od jesieni 1939 czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie pow. Radomsko. Należał do grona organizatorów zrębów konspiracji na terenie Rzejowic, Mysłowice, Przedbórz, Młyny, Kobiece Wielkie. Działa przede wszystkim w kręgach dobrze znanych sobie nauczycieli oraz powracających do domów oficerów, podoficerów i żołnierzy WP. Utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym swego ojca. Po zdobyciu radia prowadzi nasłuch oraz zbieranie porzuconej broni jej konserwację i ukrycie.