Teofil Kałużyński

Urodził się w 1891 r. W OWWP służył od lutego do 7 kwietnia 1940 r. Zajmował się patrolowaniem i zaopatrzeniem. Zginął 7 IV.1940 w obławie niemieckiej na młyn Małachów. Jego ciało wraz z innymi rozstrzelanymi zakopano na miejscu zbrodni i przykryto darnią. Cała rodzina ojca była prześladowana przez Niemców, przez całą okupację, za jego przynależność do Oddziału Wydzielonego WP pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Obecnie na miejscu zbrodni stoi obelisk wybudowany przez Związek AK w Końskich.

 

 

 

Źródło: 
1. Kombatant - Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr 5/ 2006, List syna Teofila Kałużyńskiego, s. 19.