Kamyszew

Sierżant

Podoficer gospodarczy

Mieszkał w Drzewicy. Przed wojną był kapelmistrzem w orkiestrze strażackiej. W oddziale służył od lutego 1940 roku. Wracając z jednego z patroli mających na celu dostarczenie zaopatrzenia, przywiózł ze sobą młynarza - Niemca, prawdopodobnie spod Białaczowa, który przyjeżdżających do niego gospodarzy wypytywał o Oddział Wydzielony.

Wg. Monografii Ł. Matysiaka został aresztowany i zginął.

W opracowaniach występuje jako Kamyszel.

Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44, 61; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 296; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 41; 
4. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI. s. 64; 
5. Ł. Matysiak i J. Szczepański, Radzice, maszynopis, cz 2 s. 11.