Karolczak

Podporucznik D-ca plutonu

W oddziale do 13 marca 1940 r.

Od kwietnia 1940 w ZWZ.

 

 

 

Źródło:
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t VI s. 63; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 296.