Karolczak

Podporucznik D-ca plutonu W oddziale do 13 marca 1940 r. Od kwietnia 1940 w ZWZ. Źródła: 1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t VI s. 63; 2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 296.