Antoni Kisielewski "Kisiel"

Plutonowy D-ca plutonu

Urodził się 15 marca 1912 roku się w Sulejowie. Przed wojną służył jako podoficer służby stałej w 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego (29 Dywizja Piechoty) stacjonującym w Grodnie. W kampanii wrześniowej 1939 roku 81 pp wszedł w skład Armii "Prusy". W OWWP służył od lutego do 10 kwietnia 1940 r. Miał opinię dobrego organizatora i zdolnego dowódcy. Po rozwiązaniu oddziału przyjechał do Konrada Matyni ok. 2-3 grudnia 1940 roku. Aresztowany wraz z nim 5 grudnia 1940 roku w Rudzie Białaczowskiej prawdopodobnie na skutek donosu. Po przesłuchaniach w więzieniu w Końskich przewieziony został 9 stycznia 1941 do Oświęcimia. Tu otrzymał numer obozowy 8588. Dalszy jego los nie jest znany. Prawdopodobnie, jak sugeruje Z. Kosztyła, został tam zamordowany.
Źródło:
1. Księga Bólu i Pamięci, praca zbior. pod red. J. Franecki, Radom 1993 r, t. 1 s.354,
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 296,
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 42.
4. S. Jedynak, Hubalczycy - Matynia i Kisielewski, Tygodnik Radomski, nr 2(93)/1984, s. 8-9.
5. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 158.