Jan Kmita "Głaz"

Urodzony 7 lutego 1913 roku w Brzustowcu.

Zmarł 6 kwietnia 2001 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Drzewicy.

 

 

 

 


Źródło:
1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 296.
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 69.