Stanisław Kmita "Twardy"

Plutonowy Podoficer do zleceń W oddziale od stycznia do 13 marca 1940 r. Po częściowej demobilizacji oddziału wstąpił do ZWZ.