Antoni Komur

W oddziale od lutego do 13 marca1940 r. Aresztowany, zginął w obozie koncentracyjnym.