Ryszard Korzeniowski "Sewer"

Szeregowy

Urodził się w 1921 roku. Naukę w gimnazjum rozpoczął w 1934 roku. Konecki licealista. Do Oddziału wstąpił w lutym w Gałkach. Służył w 2 plutonie piechoty, którego kwatera mieściła się w domu młodego małżeństwa Frymelów. Znany był ze wspaniałego tenoru, którym umilał wieczory śpiewając arie i pieśni z repertuaru Kiepury. Po częściowej demobilizacji oddziału 13 marca 1940 roku, początkowo ukrywał się w Końskich, a tuż przed zakrojoną na szeroką skalę aresztowaniami, 30 kwietnia, opuścił miasto i udał się do Bedlna. Tu zamieszkał u Władysława Barańskiego. Służył w 1 batalionie 2 pp. AK w zgrupowaniu "Robota" pod dowództwem Józefa Domagały "Wilka". Zmarł tragicznie w 1965 roku.
 

 Źródło:
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. I s. 89, 109, 111, t. II s. 72, 73, 78, 135, 136, t. III s. 82, 158, t. IV s. 97, 100, 108, 247, t. VI s. 72;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 297;
3. Cezary Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1988, s. 502.