Ryszard Kośla

Syn Antoniego i Teofilii. Miał dwóch braci: Jana i Gotfryda. Przed wojną mieszkał wraz z rodziną w Drzewicy, gdzie ojciec był organistą w miejscowym kościele. Do oddziału wstąpił prawdopodobnie razem z bratem Janem i sierż. Kamyszewem. Po zakończeniu wojny osiedlił się w Szczecinie. Zmarł w 1950 roku w wyniku poparzenia, któremu uległ podczas wybuchu kotła parowego w fabryce "Famach" w Szczecinie.

 

 

 

 


Źródło:
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44;
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 297;
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 73;
4. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, cz. 2 s. 11;
5. Zbiory prywatne Jana Zaborowskiego.