Henryk Krzysztoforski

W oddziale od stycznia do 3 kwietnia 1940 r. Od czerwca 1940 do 1943 w ZWZ i AK.