Jan Krzyżanowski

Pochodził z Gielniowa. Urodził się w 1918 roku. Zmarł w 2006 roku. Został pochowany w Tczewie. Do oddziału dołączył w lutym 1940 r. razem z Władysławem Majchrowiczem, Antonim Gałeckim i Władysławem Natorskim, mieszkańcami Gielniowa. Z oddziału odszedł 13 marca 1940 r. po częściowej demobilizacji. Źródła: 1. Informacje od Pani Małgorzaty Jurewicz. 2. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44; 3. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 298; 4. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 79.