Lachowicz

Podporucznik W OWWP służył do 13 marca 1940 r.