Henryk Stanisław Leszczyński "Mściwój"

U Z. Kosztyły występuje pod imieniem Jan Zginął jesienią 1943 roku. 1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 177. t. VI s. 85.