Antoni Lisiecki "Zemsta"

Kapral

Urodzony 30 listopada 1902 r. w Łodzi, zawód - ślusarz. Do OWWP wstąpił w Gałkach w lutym 1940 r. Służył w kawalerii. Po częściowej demobilizacji pozostał w oddziale i brał udział w walkach pod Huciskami i Szałasami. 30 kwietnia stał na warcie w zagajniku "Zacinki" pod Anielinem. Brał udział w zbiórce oddziału pod Kluczewskiem 25 czerwca 1940 r. Po rozwiązaniu oddziału działał na terenie Krakowsko-Śląskiego Obszaru ZWZ, którym dowodził ppłk Jan Cichocki. Aresztowany przez policję kryminalną (kripo) i więziony w Tomaszowie Maz. od 16 października do 11 listopada 1943 r. Od 12 listopada 1943 r. więziony w Oświęcimiu, otrzymał numer 162371, gdzie pracował w warsztacie odzieżowym. Przeniesiony następnie do obozu w Sachsenhausen, a później do Buchenwaldu. Po wyzwoleniu obozu wyjechał do Wielkiej Brytanii.