Władysław Maćkowiak

Plutonowy D-ca drużyny

Do oddziału wstąpił w lutym w Gałkach. Brał udział w patrolu z Alickim i Świdą pod Mariówką. Rozbroili wtedy Niemców rabujących gospodarstwo. W walce pod Szałasami został ranny i dostał się do niewoli. Po przesłuchaniach w kieleckim gestapo wywieziony został do Buchenwaldu. Po wojnie zamieszkał w Lesznie.

 

 

 

Źródła: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 299; 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 82, 112, 117-118, t. VI s. 92; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 43.