Władysław Majchrowicz "Wróbel"

Szeregowy

Urodzony 09.01.1920 roku w Gielniowie. Do oddziału dołączył w lutym 1940 r. po ucieczce z domu, razem z Józefem Krzyżanowskim, Antonim Gałeckim i Władysławem Natorskim, mieszkańcami Gielniowa. Z oddziału odszedł 13 kwietnia 1940 r. po częściowej demobilizacji. Z. Kosztyła błędnie podaje nazwisko Majchrowski.

Relacja Władysława Majchrowicza: Majchrowicz Władysław ps.p.s. Wróbel, Jastrząb W styczniu 1940 r. major Hubal tworzył Oddziały Wojskowe we wsi Gałki pow. Opoczno, do których zaciągnąłem się dnia 09.01.1940 roku. Pierwszy bój miał miejsce dnia 30 marca 1940 roku we wsi Huciska w lasach suchedniowskich. Drugą walkę stoczyliśmy z Niemcami we wsi Szałasy. Oprócz w/w stoczyliśmy jeszcze kilka potyczek. Oddział, do którego byłem przydzielony istniał do maja 1940 roku, kiedy został rozbity, a major Hubal zginął. Ja z kolei musiałem się ukrywać przed ścigającymi wszystkich Hubalczyków Niemcami. W lipcu 1940 roku zostałem wciągnięty do konspiracji ZWZ Kielce pod dow. płk Millera, w szeregach których działałem na terenie Radomia i Opoczna aż do 1943 roku. Wówczas zostałem spalony i wciągnięty do oddziału AK Wichra - 25 pułk w lasach przysuskich i koneckich. Było to w lipcu 1943 roku. We wspomnianym wyżej oddziale stoczyłem następujące walki: - 10 październik 1943 - rozbicie Junaków w Ciepłowicach. - 14 styczeń 1944 - atak na oddział żandarmerii niemieckiej w rejonie Diablej Góry. - 04 kwiecień 1944 - rozbicie Wermachtu w Białaczowie. - 22 maj 1944 - zasadzka na drodze radoszyckiej. - 15 wrzesień 1944 - Niemiecka obława na nasz oddział w lesie przysuskim. - 20 wrzesień 1944 - kolejne starcie z Niemcami. - 26 wrzesień 1944 - walka koło Stefanowa w lasach przysuskich. Po rozwiązaniu mojego oddziału w styczniu 1945 roku ukrywałem się do 25 marca, kiedy udało mi się dołączyć - dzięki kolegom z oddz. mjr Hubala do grupy żołnierzy batalionu Maślanki udających się do Bydgoszczy. Wówczas ówczesne RKU skierowało mnie do KBW Bydgoszcz. Samodzielny Batalion KBW do dnia 30.03.1947 roku. W 1947 roku podjąłem pracę w ZR Romet Bydgoszcz do lutego 1980 roku. Obecnie jestem na emeryturze. Bydgoszcz 17.10.1990 r.

Zmarł 24.10.1993 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

Źródło:
1. Materiały ze zbiorów rodzinnych Wojciecha Wasielewskiego (wnuk). 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 81. 
3. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 299. 

Redakcja strony składa serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Wasielewskiemu - wnukowi Władysława Majchrowicza za cenne materiały i zdjęcia.

Galeria: