Jan Małek

W oddziale od listopada 1939 r. do 13 marca 1940 r.

Od marca 1940 do lutego 1942 w ZWZ i AK.

Jego nazwisko znalazło się na "Pomniku Łodzian Przełomu Tysiącleci" pod numerem 7576.