Stanisław Masłowski "Samson"

Porucznik D-ca plutonu

W oddziale od 23 września do 5-9 października 1939 r. Wysłany do Warszawy w celu nawiązania kontaktu z organizacjami konspiracyjnymi został aresztowany.