Zygmunt Morawski "Bem"

Ppor. Oficer do zleceń. W oddziele służył od 25 września 1939 r. do 25 czerwca 1940 r. Po rozwiązaniu oddziału w Kluczewsku przedostał się na Bliski Wschód gdzie służył w PSZ. Zmarł tragicznie 7 sierpnia 1943 r.