Władysław Natorski

Pochodził z Gielniowa. Urodził się w 1923 roku. Ukończył gimnazjum. Do oddziału dołączył w lutym 1940 r. razem z Władysławem Majchrowiczem, Antonim Gałeckim i Józefem Krzyżanowskim, mieszkańcami Gielniowa. Aresztowany w Gielniowie 30 marca 1940 r., rozstrzelany został na Firleju koło Radomia 4 kwietnia.

 

 

 

Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 44; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 301; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 106.