Władysław Ośko

Podporucznik

Mieszkał i uczył w szkole w Hucisku. Zanim wstąpił oficjalnie do OWWP, najpierw był jego łącznikiem. W kierowanej przez niego szkole 24 marca odbyło się Wielkanocne spotkanie hubalczyków z mieszkańcami Huciska. Do OWWP dołączył podczas walki 30 marca 1940 roku i otrzymał funkcję oficera do zleceń specjalnych. Po rozwiązaniu oddziału od sierpnia 1940 r. schronił się przed aresztowaniem u rodziny na terenie powiatu puławskiego kontynuując pracę w ZWZ.

Od 1941 roku pracował w szkole we wsi Szczuczki. W 1943 roku utworzył we wsi Szczuczki w powiecie puławskim oddział Kedywu. Poległ w nocy z 17 na 18 czerwca 1943 roku okrążony w zadadzce we wsi Wólka Łubkowska. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wojciechowie, kwatera 370, przy lewej alei po prawej stronie.

 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 302;
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 45; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 104,135, t. IV s. 274, t. VI s. 112. 
4. H. Sasal-Sadowska, W poszumie lasów koneckich, Kraków 1983, s. 108-110, 123
5. Informacje i zdjęcie przekazane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" - Andrzej Moroz.